Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı Kitabı

Anayasa Hukukçuları Derneği tarafından yayına hazırlanan ve 1982 Anayasasının geçirdiği değişikliklerin de yer aldığı Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı Kitabı, anayasa hukuku derslerine konu olan 1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları hakkında da bilgileri yer almaktadır. 635 sayfalık eserde ayrıca Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruyu içeren Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü de bulunmaktadır.

Editörlüğünü Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları’nın yaptığı Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı Kitabı’nda yer alan konu başlıkları şu şekilde:

  • 1982, 1961, 1924, 1921, 1876 Anayasaları
  • TBMM İçtüzüğü
  • Siyasi Parti, Seçim ve Halkoylamasına Dair Kanunlar
  • Anayasa Mahkemesi ve HSYK Kanunları
  • Bireysel Başvuruyu da İçeren Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü
  • Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkına Dair Kanunlar
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokolleri
  • İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  • BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı Kitabı, akademik çalışmalarda faydalanılması için aşağıda PDF olarak paylaşılmıştır.

turk-anayasa-mevzuati-2.-baski-son-hali