3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

12 Nisan 1991 tarihinde kabul ederek aynı tarihte Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, beş bölümden oluşmaktadır.

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Tanım ve Terör Suçları
   • Terör tanımı
   • Terör suçlusu
   • Terör suçları
   • Terör amacı ile işlenen suçlar
   • Cezaların artırılması
   • Açıklama ve yayınlama
   • Terör örgütleri
   • Terörün finansmanı
   • Nitelikli hal
   • Tüzel kişilerin sorumluluğu
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Yargılama Usulleri
   • Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi
   • Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi, soruşturma ve kovuşturma usulü
   • Gözetim süresi
   • Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleri
   • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemesi, seçenek yaptırımlara çevir- me ve erteleme yasağı
   • Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması
   • Avukat tayini
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Cezaların İnfazı
   • Cezaların infazı ve tutukluların muhafazası
   • Koşullu salıverilme
   • Ceza ve tutukevi inşaatı
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Çeşitli Hükümler
   • Ödüllendirme
   • Koruma tedbirleri
   • Zararların tazmini amacıyla tedbir konulması
   • Yardım
   • Terörden zarar gören diğer kişilere yardım
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Geçici Hükümler

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kaynağına mevzuat.gov.tr‘den ulaşılabilir.

1.5.3713