Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu

Düzenleyen:

Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu, Altınbaş Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

14 Mayıs Salı, Saat: 10.00 – 16.30

Yer:

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. İsmail Kayar
 • Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Sermin Paksoy
 • Dr. Öğr. Üyesi Müge Ürem
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek
 • Dr. Öğr. Üyesi Sinan Okur
 • Prof. Dr. Şükran Şıpka
 • Doç. Dr. K. Berk Kapancı
 • Dr. Öğr. Üyesi Başak Başoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kanışlı
 • Arş. Gör. Ali Yaşar Çelikel
 • Prof. Dr. Bahadır B. Erdem
 • Dr. Öğr.Üyesi Nil Karabağ Bulut
 • Dr. Öğr. Üyesi İlyas Gölcüklü
 • Dr. Öğr. Üyesi Cansu Kaya Kızılırmak
 • Dr. Öğr. Üyesi Hande Deniz Çakmaklı
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Çatılı iş yerini konu alan kira sözleşmelerine alternatif olarak irtifak hakları
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin temerrüdü halinde olumlu zararı isteme ve bu kapsamda nama ifa
 • Sınırdaş tarımsal arazi malikinin ön alım hakkı
 • Borçlunun müstakbel alacakları üzerinde rehin kurulmasının ve alacağın belirlenebilirliği unsurunun kişilik haklarına aykırılık (TMK m.23) açısından değerlendirilmesi
 • Yargıtay’ın avalde eşin rızasının aranmamasına ilişkin E. 2017/4 K. 2018/5 sayılı ve 20.04.2018 tarihli içtihatları birleştirme büyük genel kurul kararı üzerine değerlendirmeler
 • İklim değişikliği nedeniyle özel hukuk sorumluluğu gündeme gelebilir mi?
 • Yürürlükteki Türk hukuku bakımından üreticinin sorumluluğu
 • Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde satıcının teminat gösterme zorunluluğu
 • Yoksulluk nafakasının süresine dair güncel tartışmaların değerlendirilmesi
 • Ölüm sonrası (Post-mortem) evlilikler üzerine
 • Bebeklik dönemi aşı uygulamalarına verilecek rızanın değerlendirilmesi
 • Mirastan feragat sözleşmesinin mirasçılık belgesine yansımaları ve uygulamadaki sorunlar