Uluslararası Irak Sempozyumu Tebliğler

Uluslararası Irak Sempozyumu Tebliğler Kitabı, 23 – 24 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Irak Sempozyumu’nda sunulan tebliğ metinler ve açılış konuşmaları ile sempozyumdan ve beraberindeki gezilerden fotoğrafları içermektedir.

Lale Yayıncılık tarafından basımı yapılan ve editörlüğünü Av. Ahmet Akcan’ın yaptığı 375 sayfalık Uluslararası Irak Sempozyumu Tebliğler Kitabını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Irak Sempozyumu

 • Açılış Konuşmaları
  • Prof. Dr. Zekeriya Kurşun (Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Başkanı; Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
  • Prof. Dr. M. Refik Korkusuz (Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
  • Prof. Dr. Ahmet Kavas (Türkiye Cumhuriyeti Çad Büyükelçisi)
  • Dr. Tarık Haşimi (Irak Cumhurbaşkanı Eski Yardımcısı)
  • Av. Necati Ceylan (Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri)
  • Av. Cavit Tatlı (Hukukçular Derneği Genel Başkanı)
 • 1. Gün / 1. Oturum
  • Dr. Zaid Abdul-Wahab İsmail (Bağdat TV Siyasi Yayın Yönetmeni)
   • Partiler, Grupları ve Kimlikleri
  • Prof. Dr. Samir Salha (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
   • Ortadoğu’da Anayasal Gelişmeler Bağlamında Irak Anayasası
  • Dr. Abdulrahman Muhammed Sayed (Avukat, Arap Hukuk Uzmanları [ALE] Başkanı)
   • Parti içi Demokrasi Irak Siyasi İstikrarının En Önemli Ayağıdır
  • Dr. Abdulwahab Al-Gasab (Araştırmacı, Katar)
  • Prof. Dr. Dr. Walid Elgohary (Mısır Cumhurbaşkanı Eski Danışmanı)
   • Irak – Mısır İlişkilerindeki Gelişmeler
 • 1. Gün / 2. Oturum
  • Dr. Mohammed El-Daini (Eski Milletvekili, İnsan Hakları Aktivisti, Irak)
   • İnsan Hakları
  • Prof. Dr. May Abdullah (Lübnan Üniversitesi İletişim Bilimleri Başkanı)
   • Irak’ta İnsan Hakları ve Medya: Yasal Zorluklar
  • Dr. Sabah Yaseen (Alsharq Alawatsat Üniversitesi, Ürdün)
   • Irak’ta Basın Özgürlükleri ve İnsan Hakları
  • Khaled Alizzi (Irak İnsan Hakları Örgütü Başkanı)
   • Irak’ta Barışçıl Gösterilerin Devlet Kurumları Tarafından Baskı Altına Alınması – Havice Katliamı
  • Dr. Abd El Hamid Mohammed Abd El Hamid (Benî Suef Üniversitesi, Mısır)
   • Irak’ta İşlenen Savaş Suçları
 • 1. Gün / 3. Oturum
  • Yrd. Doç. Dr. Abdulhamîd el-Âni (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
   • Irak’taki İnsan Hakları İhlalleri – Yerel ve Uluslararası Teşkilatların Rolü
  • Dr. Tarek Chindeb (Avukat, Lübnan)
   • Arap ve İslam Dünyasında Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Adaletin Temin Edilmesindeki Rolü – Lübnan Özel Yetkili Mahkemesi
  • Av. Wadud Fawzi Shamsuddin (Irak İnsan Hakları Merkezi Genel Müdürü)
   • İnsan Hakları Suçlarının Yargılanabilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Rolünün Etkinleştirilmesi
  • Prof. Dr. Peter Shirlow (Queen’s Üniversitesi, İrlanda)
   • Baassızlaştırmadan Hesap Verebilirlik ve Adalete: Irak’ta Mezhep Çekişmelerinin Artması
  • Prof. Dr. İbrahim Kaya (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • 2. Gün / 1. Oturum
  • Sabah Mikhael Barkho (Irak Süryani Birliği Genel Başkanı, Tarihçi)
   • Azınlık
  • Prof. Dr. Mohammed Ayyash El Kubaisy (Katar Üniversitesi)
   • Irak’ta Mezhepsel Ayrışım ve Ehli Sünnet Vel Cemaatin Hedef Alınması
  • Dr. Aveen Khaled Abdurrahman (Dohuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi)
   • Din ve İnanç Özgürlüğünde Hukuk Tanzimi 2005 Yılı Irak Anayasa Modeli Karşılaştırmalı Araştırma
  • Prof. Dr. Mohammed Shukri (Dohuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
   • İslam Dininde İnsan Haklarının Beş Temel Esası
 • 2. Gün / 2. Oturum
  • Yrd. Doç. Dr. Fatih Öztürk (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
  • Prof. Dr. David Pimentel (Ohio Northern Üniversitesi, ABD)
   • Yargı Bağımsızlığı ve Modern Anayasal Bir Demokrasi’de Şeriatın Rolü – Irak Vakası
  • Salim Shahri (Uluslararası Hukukçular Birliği, Araştırmacı Yazar, Suudi Arabistan)
   • İslam Hukuku Işığında Tutuklama ve Tutuklunun Hakları
  • Av. Naji Haraj (Avukat, İnsan Hakları Derneği Üyesi, İsviçre)
   • Irak’ta Yargı Düzeni ve Uluslararası Adalet Standartları
  • Abdulwahab Ahmed El-Samarrai (Ebu Hanife Koleji, Irak)
   • Ehli Sünnet Vakıflarına ve Bunların Şer-i / Hukuki Eserlerine El Konulması
 • 2. Gün / 3. Oturum
  • Prof. Dr. Brett G. Scharffs (Brigham Young Üniversitesi, ABD)
   • Adil Yargılanma Konusunda Sekiz Önemli Baskı Noktası: Yargı Bağımsızlığı ve Teoriden Pratiğe Uygulamalar
  • Av. Mohammed Bin Al Dimyan Al Unayzi (Avukat, Suudi Arabistan)
   • Irak’taki Suudi Tutuklular
  • Doç. Dr. Waadi Suleiman Mazuri (Dohuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Irak)
   • Irak Yasasında İdam Cezasına Bir Bakış ve Adaletli Yargılama ile İlişkisi
  • Av. Moayed Al-İzzi (Avukat, Irak)
   • Adil Yargılanma Hakkı İlkesi

[Kitapta yer alan tebliğler Arapça ve İngilizce olarak sunulmuştur. Sadece Türkçe özetleri içerir.]