Vicdan Mahkemeleri Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Anayasa Hukukçuları Derneği, Uluslararası Hukuk Merkezi (UHM), Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) öncülüğünde oluşturulan “Vicdan Mahkemeleri”nin ilk basın toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Konferans Salonunda yapılan basın toplantısında Av. Ahmet Akcan (Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreteri), Cihangir İşbilir ( Rabia Platformu Koordinatörü), Av. Gülden Sönmez (İHH), Av. Mehmet Sarı (Hukukçular Derneği Genel Başkanı), Av. Necati Ceylan (UHUB Genel Sekreteri), Av. Ahmet Ercan Tellioğlu (HUDER),  Av. Kaya Kartal (MAZLUM-DER), Abdurrahman Dilipak (Rabia Platformu) hazır bulundu. Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Sarı tarafından okunan Vicdan Mahkemeleri basın açıklaması ise şöyle:

Kamuoyunun malumu olduğu üzere, 2012 yılında Mısır’da ilk demokratik seçim gerçekleşti. Muhammed Mursi Mısır halkının yüzde 52’sinin oyunu alarak iktidara geldi ve Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı oldu. Muhammed Mursi, henüz iktidarının birinci yılını doldurmuşken, 3 Temmuz 2013 yılında bir askeri darbe neticesinde hakkı gasp edilerek tutuklandı. Sokaklarda yargısız bir şekilde infaz edilen yüzlerce kişi darbenin acımasız ve kanlı yüzünü ortaya koyarken; kana doymayan darbeciler şimdi de düzmece mahkemelerde Mısır halkının gerçek temsilcilerini birer birer idama mahkûm etmektedir.

Mahkemeler sırasında Muhammed Mursi’nin ve diğer yargılananların aylarca hâkim önüne çıkarılmadan, bir müdafi tarafından savunulmalarına izin verilmeden alınan kararlar, hukuktan zerre nasibini almamış olmalarının yanı sıra, bu kararlar Mısır’ın taraf olduğu uluslararası hukuk sözleşmelerine ve Afrika İnsan Hakları Şartı’na da aykırıdır.

Darbenin insanlık onuruna aykırı bir olgu olduğunu söylemeye hacet yokken, bu durum karşısında “demokrasi havarileri”nin suskunluğu, bu güruhun gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Başta demokrasi destekçisi olduğunu iddia eden ülkeler olmak üzere bütün dünya adeta “Sessizlik Suçu” İşlemektedir.

Bugün İslam dünyası topyekûn bir saldırı altındadır. Önceleri terörle mücadele olarak başlatılan saldırılar sonraları sözde İslami Terörle mücadeleye döndü. Ancak artık dolaylı değil, direkt olan bu saldırılar İslam’a ve Müslümanlara yönelmiş durumdadır. Bu da saldırıların gerçek amacının direkt olarak Müslümanlar olduğunu ayan beyan ortaya koymaktadır.

İnsanlık tarihine geçecek kara lekelerden biri olan başta Mısır darbesi ve idam kararları olmak üzere Müslümanlara karşı başlatılmış olan bu örtülü savaşın karşısında biz hukukçular, her türlü platformda mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Sözüm ona medeni olduğunu iddia eden kesimlerin ve güçlerin işlediği “Sessizlik Suçu”na ortak olmayacağız. Bu mücadelemizin ilk kurumsal adımı olarak Uluslararası Vicdan Mahkemelerini kuruyoruz.

Bu mahkeme insanlık onurunun sesidir.

Bu mahkeme insanın dehlizlere atılmış vicdanının iniltisidir.

Bu mahkeme tüm dünyada inim inim inleyen mazlumların “âh” nidasıdır.

Bu mahkeme, Mahkeme-i Kübra’da, “ya Rab biz zalimlerden olmadık, bilakis zalimlere karşı olduk” savunmasına hazırlıktır. Bu, büyük mahkemede zalimlerin zulmüne şahitliktir.

Vicdan Mahkemeleri olarak başta Müslümanlara karşı olmak üzere dünyada gerçekleştirilen saldırılar ve ağır hak ihlallerini takip edecek, raporlayacak ve gerektiğinde yargılama faaliyetlerini yürüteceğiz. Dünyanın pek çok ülkesinde oluşturacağımız temsilcilikler ve destekçi kurumlar ile birlikte tüm yargılama ve diğer faaliyetleri dünyanın her yerinde eşzamanlı ve eşgüdümlü olarak gerçekleştirecek kurumsal bir yapıya sahip olacağız. Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca olmak üzere dört dilde yayın yapacak olan www.vicdanmahkemeleri.com adresinden faaliyetlerimize, yayınlayacağımız raporlara, güncel gelişmelere ve yapacağımız yargılamalara yer vereceğiz.

Dünya var oldukça zalimlerin hukuksuzluklarının karşısında olacağımızı kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederiz.