Yargı Reformu Strateji Belgesinde yargısal adaletin gecikmeksizin makul sürede ve adil yargılanma hakkının bütün kavramsal boyutlarıyla tecelli etmesi ile yargıya olan güvenin tesis edilebileceğini öngörmektedir.

  • Hedef 4.2: “Yargıda Hedef Süre” uygulaması vasıtasıyla sistemin şeffaflığı artırılacak ve makul sürede yargılanma hakkı daha etkin korunacaktır.
    • Hedef süre uygulaması takip edilecek ve hedef süreyi aşan dosyalara yönelik önlemler alınacaktır.
    • Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde uygulanacak hedef süreler belirlenecektir.
    • Savcılık ve mahkemelerin genel hedef süre içerisinde kalarak kendi hedef sürelerini belirlemeleri sağlanacaktır.
    • Adli süreçler esnasında bilgi ve belge istenilen kurum ve kuruluşların istemleri en kısa sürede yerine getirmelerine yönelik tedbirler geliştirilecektir.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Hukuk öğrencilerine öneriler başlıklı makalemizde hukuk öğrencilerine öneriler, hukuk öğrencilerine tavsiyeler ve hukukçulara öneriler hakkında bilgiler verilmektedir.

Okuma önerisi:  Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Getirilecek