Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin ‘fazla çalışma’ kararı ve 270 saat kuralı

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin kararına göre (E. 2014/19129 K. 2015/13542 T. 2.7.2015) fazla çalışma üst sınırı yılda 270 saat olarak belirlendi.
Buna göre işçiye fazla mesai ücretinin ödenmemesi veya doğru olarak ödenmemesi durumunda 4857 sayılı Kanun’un 24/2-e maddesi uyarınca haklı fesih hakkı verildi.

Söz konusu kararda ’24/2-f maddesinde işçinin çalışma koşullarının uygulanmaması nedeniyle de haklı fesih hakkı’na atıf yapılarak, işveren tarafından fazla çalışma ücretinin ödenmiş olmasına rağmen, 270 saati aşan fazla çalışma olması sebebiyle işçiye fesih hakkı doğduğu belirtiliyor.

Yargıtay’ın bu kararına göre  işverenler, ücreti ödense dahi 270 saati aşan fazla çalışma yaptıramayacaklardır. Diğer dairelerce de ilgili kararın kabul edilmesi ve yerleşik içtihat haline gelmesi durumunda işverenler, işçi tarafından haklı fesih vakıalarıyla sıklıkla karşılaşabilecektir.


Yukarıdaki bilgilerde eksiklik ya da yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen editörlerimizle iletişime geçiniz.