Yargıya Ayrılan Bütçe 2015’te Yüzde 136 Arttı

Yargının iş yükünün yönetilmesi ve kaliteli bir adalet hizmeti sunulmasında mali ve ekonomik kaynakların yeterliliği hayati öneme sahiptir. Yargıya tahsis edilen bütçe dönem içerisinde sürekli artış göstermiştir. Yargı kurumlarına 2009 yılında yılında toplam 3.843.852.305 TL bütçe tahsis edilmişken bu rakam 2015 yılında dünya genelinde yaşanan krize rağmen % 136 artış göstererek 9.078.129.000 TL’ye yükselmiştir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015