Yeni Çıkan Hukuk Kitapları – Ağustos 2020

Her ay hukukçular tarafından alanında uzman oldukları konularda kitaplar yayımlanmakta ve kullanıcıların faydasına sunulmakta. Türkiye Hukuk olarak, aylık olarak yeni yayımlanan hukuk kitaplarını listelemeye başladık. Hukuk öğrencilerine kitap önerileri açısından da önemli olan bir listede, ilk kez yayımlanan eserlere yer verdik. Ağustos ayında 1. baskısını yapan hukuk kitaplarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Eser Sözleşmesinde Yaklaşık Bedelin Aşılması

 • Hazırlayan: Necati Şükrü Bayramoğlu
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 237

Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Tarımda Çalışanlar

 • Hazırlayan: Münevver Temir
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 435

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı Cilt: 2

 • Hazırlayan: Prof. Dr. Hakan Hakeri
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 783

Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık

 • Hazırlayan: Dr. Ümit Vefa Özbay
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 182

New York Konvansiyonu Uyarınca Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği ve Ehliyet

 • Hazırlayan: Melis Sılacı Korkmaz
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 143

Terörle Mücadelede İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlükler Rejimine Etkisi

 • Hazırlayan: Dr. Feyzan Olgunsoy
 • Yayınevi: İstanbul Arşivi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 705

Ticareti Terk Kavramı ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar

 • Hazırlayan: Dr. Emre Türkmen
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 133

Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanık ve Beyanının Güvenilirliği

 • Hazırlayan: M.Nureddin Bozalan
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 151

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

 • Hazırlayan: Elif Kösesoy
 • Yayınevi: Turhan Kitabevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 306

Çocuğun İhmal ve İstismardan Korunma Hakkı

 • Hazırlayan: Elif Kösesoy
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 306

Özel Ceza Hukuku – Cilt VII

 • Hazırlayanlar: Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Prof. Dr. Zeynep T. Kangal, Prof.Dr. Vesile Sonay Evik, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Doç. Dr. Ali Hakan Evik, Doç. Dr. Eylem Retornaz, Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal, Doç. Dr. Gülşah Bostancı Bozbayındır, Dr. Öğretim Üyesi Sinan Altunç, Dr. Öğretim Üyesi Aytekin İnceoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Eroğlu
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 338

Teknoloji Transfer Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Uygulamaları

 • Hazırlayan: Av. Dr. Gülmelahat Doğan
 • Yayınevi: Turhan Kitabevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 299

Medeni Usul Hukukunda Sulh

 • Hazırlayan: Seçkin Şahan
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 223

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Nitelikli Hali

 • Hazırlayan: Hamza Küskü
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 182

Marka Hukukunda Muvafakat ve Muvafakatin Uygulanma Koşulları

 • Hazırlayan: Elif Aykurt Karaca
 • Yayınevi: Lykeion Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 144

Sorularla Konkordato Hukuku

 • Hazırlayan: Doç. Dr. Cenk Akil
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 452

Türk Hukukunda Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi

 • Hazırlayan: Mahmut Sevindi
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 304

Türkiye’de Parlamento Kararlarının Hukuki Rejimi

 • Hazırlayan: Dr. Abbas Kılıç
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 478

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Türk ve Rus Hukukuna Göre Arabuluculukla Çözülmesi

 • Hazırlayan: Gülden Abugalı
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 220

İptal Davasında Özel Yetki Kuralları

 • Hazırlayan: Barış Acun
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 126

İptal Davasında Sebep İkamesi

 • Hazırlayan: Burkay Can Kara
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 109

Temel İhale Hukuku

 • Hazırlayan: Av. Mehmet Boynikar
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 225

Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları

 • Hazırlayan: Av. Arb. Ece Ayça Kitiz Eker
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 161

Hayvan Hakları Hukuku

 • Hazırlayan: Av. Yasemin Babayiğit
 • Yayınevi: Adalet Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 491

Kısa Çalışma Rehberi

 • Hazırlayan: İç Denetçi Mustafa Baysal
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 126

Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Hazırlayan: Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 242

İş Kazasında Doğan Maddi Tazminat ve Hesaplanması

 • Hazırlayan: Av. İrfan Taşkın
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 223

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uyum Projelerinin Yürütülmesi

 • Hazırlayan: Av. Arb. Mine Demirezen
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 660
Okuma önerisi:  Yeni Çıkan Hukuk Kitaplar Mayıs 2021

Yargılamanın Yenilenmesi

 • Hazırlayan: Av. Burçin Küçükkasap Özkan
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 201

Veda Hutbesinde Yer Alan İnsan Hakları

 • Hazırlayan: Av. Muhammed Sabır Fırat
 • Yayınevi: Adalet Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 168

Türk Demokrasisinin Bazı Oluşum Dinamikleri ve 1982 Öncesi Anayasacılık Hareketleri

 • Hazırlayan: Doç. Dr. Mehmet Ali Zengin
 • Yayınevi: Adalet Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 213

Boşanmada Maddi Tazminat

 • Hazırlayan: Ilgın Biçer Yener
 • Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 176

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

 • Hazırlayanlar: Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, Doç. Dr. Ersin Erdoğan
 • Yayınevi: Adalet Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 448

Kamu Hukuku Açısından Mülteciler

 • Hazırlayan: Hamdi Gökçe Zabunoğlu
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 198

Gelişen Teknolojiler ve Hukuk I – Blokzincir ve Hukuk

 • Hazırlayanlar: Doç. Dr. Eylem Aksoy Retornaz, Öğr. Gör. Osman Gazi Güçlütürk
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 320

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç’a Armağan

 • Editörler: Prof. Dr. Tekin Memiş, Arş. Gör. Bahar Şimşek, Arş. Gör. Özge Selin Şener
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 671

Mobil Cihaz Adli Bilişiminde Karşılaşılan Güncel Zorluklar ve Delil Zinciri

 • Hazırlayan: Hamza Aytaç Doğanay
 • Yayınevi: Legem Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 124

Türk İdari Yargı Sisteminde Dosyanın İşlemden Kaldırılması

 • Hazırlayan: Dr. Yunus Eraslan
 • Yayınevi: Adalet Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 262

Introduction to Turkish Business Law

 • Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ali Cem Budak, Dr. Lect. Mustafa Okan Yağcı
 • Yayınevi: Adalet Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 188

Sosyal Sigorta Primlerinde Zamanaşımı

 • Hazırlayan: Doç.Dr. Ercüment Özkaraca
 • Yayınevi: Beta Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 324

Hukuk Teorisi

 • Çevirenler: Doğan/Aldudak/Eymen Aydın
 • Yayınevi: Astana Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 556

Constitutional Law in a Nutshell

 • Hazırlayan: Engin Saygın
 • Yayınevi: Adalet Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 430

Terörle Mücadelede İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlükler Rejimine Etkisi

 • Hazırlayan: Dr. Feyzan Olgunsoy
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 685

New York Konvansiyonu Uyarınca Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği ve Ehliyet

 • Hazırlayan: Melis Sılacı Korkmaz
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 131

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Suç ve Cezaların Bankacılık Kanununda Yer Alan Suç ve Cezalara Etkileri

 • Hazırlayan: Av. Renas Yıldırım
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 186

Norveç Krallığı Anayasası

 • Çeviren: Halil Çeçen
 • Yayınevi: Legal Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 132

Medeni Usul Hukuku

 • Hazırlayan: Av. Arabulucu Mustafa Ahmet Şengel
 • Yayınevi: Temsil Yayınları
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 568
Okuma önerisi:  5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

İmar Barışı: Yapı Kayıt Belgesi

 • Hazırlayan: Arş. Gör. Emre Soyer, Arş. Gör. Rıdvan Akın
 • Yayınevi: Aristo Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 321

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Çocuğun İhmal ve İstismardan Korunma Hakkı

 • Hazırlayan: Elif Kösesoy
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 288

Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlikle Tahliye

 • Hazırlayan: Levent İnce – Cumhuriyet Savcısı
 • Yayınevi: Adalet Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 647

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi

 • Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Beşir Acabey
 • Yayınevi: Turhan Kitabevi
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 306

Ticareti Terk Kavramı ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar

 • Hazırlayan: Dr. Emre Türkmen
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Ağustos 2020 – 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 116