Yeni Çıkan Hukuk Kitapları Kasım 2020

Her ay hukukçular tarafından alanında uzman oldukları konularda kitaplar yayımlanmakta ve kullanıcıların faydasına sunulmakta. Türkiye Hukuk olarak, Ağustos ayında başlattığımız yeni yayımlanan hukuk kitaplarını listelemeye devam ediyoruz.

Hukuk öğrencilerine kitap önerileri açısından da önemli olan bu listede, sadece ilk kez yayımlanan eserlere yer verdik. Kasım ayında 1. baskısını yapan hukuk kitaplarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar

 • Hazırlayanlar: İzzet Özgenç, Cumhur Şahin, Faruk Turhan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1961

Çocuk İstismarı Rehberi

 • Hazırlayanlar: Saniye Albaş, Begüm Gürel
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 67

Engelli Dostu İhtilaf ve Çözüm Önerileri

 • Hazırlayan: Nevzat Erdağ
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 150

Hizmet Akdii İhtilaf ve Çözüm Önerileri

 • Hazırlayan: Nevzat Erdağ
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 202

Haklar İhtilaf ve Çözüm Önerileri

 • Hazırlayan: Nevzat Erdağ
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 308

Sigorta Sözleşmesini Sona Erdiren Haller

 • Hazırlayan: Melisa Gülhan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 149

Geçici İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları

 • Hazırlayan: Aslı Çavuşoğlu
 • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 277

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Yeter Sayılar

 • Hazırlayan: İbrahim Çağrı Zengin
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 576

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunun Güncel Sorunları II

 • Hazırlayan: Muhammet Özekes
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 138

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Abonelik Sözleşmeleri

 • Hazırlayan: Musa Kama
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 156

Sigortalının,Sigortacının Halefiyet Hakkını İhlal Etmeme Yükümlülüğü

 • Hazırlayan: Fatih Ölmez
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 138

İdari Yargılama Hukukunda İstinabe

 • Hazırlayan: Dilşad Yılmaz
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 199

Avukatlar İçin Serbest Meslek Makbuzu

 • Hazırlayan: Oğuzhan Aslan, Hüseyin Karakoç
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 107

Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay Kararları Kapsamında Yoksulluk Nafakası

 • Hazırlayanlar: Begüm Gürel, Berfin Helin Bulgurcu
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 42

İdari Yargılama Hukukunda Bir Müessese Olarak Islah

 • Hazırlayan: Esra Aslan
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 217

İşverenin Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması

 • Hazırlayan: Hande Bahar Aykaç
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 432

Yargıtay Kararları Işığında Ceza Davalarında İspat

 • Hazırlayan: Erdener Yurtcan
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 394

Sağlık, Çevre ve Ürünler Yönünden Tüketicinin Korunması

 • Hazırlayan: Çelik Ahmet Çelik
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 196

İş Hukuku

 • Hazırlayanlar: Öner Eyrenci, Savaş Taşkent, Devrim Ulucan, Esra Baskan
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 728

Aktüerya Bilirkişiliği Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama Yöntemleri

 • Hazırlayan: Şule Şahin, Ezgi Nevruz, Başak Bulut Karageyik, Güven Şimşek
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 298

Mecelle ve Günümüz Hukuku (Hukukun Doksan Dokuz İlkesi)

 • Hazırlayan: Yasin Kurban
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 189

Ceza Muhakemesi Kanunu El Kitabı

 • Hazırlayan: Gökhan Taneri
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1136

Acentenin Denkleştirme İstemi

 • Hazırlayan: Hümeyra Yılmaz
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 190

Kaydi Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Edinen Ayni Teminatlar

 • Hazırlayan: Batuhan Akkuş
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 172

İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

 • Hazırlayanlar: Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Evrim Erişir
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 682

Hukukî Mütalâalar Cilt XV: 2017-2018

 • Hazırlayan: Abuzer Kendigelen
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 342

Demokratik Siyasal Sistemde Parlamenter Denetim ve Türkiye Uygulaması

 • Hazırlayan: Mustafa Karaman
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 240

Yaşayan Organizma Üzerinde Patentin Biyotıp Etiği ve Hukuku Açısından İncelenmesi

 • Hazırlayan: Yıldız Tuğçe Erduran
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 245

Evlilik Birliğinin Eşlerin Tasarruf Yetkisine Getirdiği Sınırlamalar

 • Hazırlayan: Eylül Can Köse
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 151

Sokak Fotoğrafçılığı ve Kişisel Verilerin Korunması

 • Hazırlayan: Armağan Ebru Bozkurt Yüksel
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 78

Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma Taleplerine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi -2013-

 • Hazırlayan: Atilla Altop
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 47

Sığınma Hukuku ve Geri Göndermeme İlkesi

 • Hazırlayan: Esin Bozovalı
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 242

Kamu Yönetimi Teorileri

 • Hazırlayan: Hamza Ateş
 • Yayınevi: Savaş Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 474

Anonim Ortaklıkta Pay Senetlerinin Türleri ve Devirleri

 • Hazırlayanlar: Elit Meviza Demirkol, Hüseyin Servet Çetin
 • Yayınevi: Vedat Kitapçılık
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 70

Adi Ortaklıkta Ortakların Birbirlerine Karşı İç İlişkideki Borçları

 • Hazırlayan: Gökçe Canarslan
 • Yayınevi: Vedat Kitapçılık
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 352

Artırma Yoluyla Satış

 • Hazırlayan: F.Ceren Sadioğlu
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 448

Önleyici Yakalama ve Durdurma

 • Hazırlayan: Onur Şahinkaya
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 251

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulü ve Uygulama Sorunları

 • Hazırlayan: Abdülkadir Karaaslan
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 671

Osmanlı Ceza Hukuku Mufassal Nazariyyat-ı Ceza

 • Hazırlayan: Mehmed Aziz
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 169

Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Halka Açık Anonim Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

 • Hazırlayan: Koray Akyürek
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 138

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkının Kamu Görevlilerine Uygulanabilirliği

 • Hazırlayan: Ceren Burçak Kır
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 178

Kiracının Sözleşmeye Uygun ve Özenle Kullanma Borcu

 • Hazırlayan: Tuba Karaman
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 174

Avrupa Birliği Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku Açısından Kişisel Verilerin İmhası

 • Hazırlayanlar: Rıza Saka, Ramazan Çağlayan, Mahmut Koca
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 415

Devlet Garantileri Kavramlar, İşleyiş ve Sorunlar

 • Hazırlayan: Hasan Basri Çifçi
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 174

İlaç ve Eczacılık Hukuku

 • Hazırlayan: İbrahim Ankara
 • Yayınevi: Dora Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 295

Avukatın Azli ve Haksız Azlin Hukuki Sonuçları

 • Hazırlayan: Ezgi Turan Führen
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 177

Finansal Kiralama Sözleşmesinde Tarafların Borçları ve Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

 • Hazırlayan: Sefa Polat
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 146

Kanundan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

 • Hazırlayan: Nagehan Kırkbeşoğlu
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 258

Türk İdare Hukukunda Doğal Afetler Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu

 • Hazırlayan: Gonca Kozanoğlu
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 335

Parlamenter Hükümet Sisteminin Erdemleri

 • Hazırlayanlar: Özlem Keskinsoy, Semih Batur Kaya
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 254

Enerji Fiyatlarına Kamusal Müdahaleler

 • Hazırlayan: Ece İnce
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 147

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (Isps) ve Türk Hukukundaki Uygulaması

 • Hazırlayan: Deniz Akbaş
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 164

Vekaletsiz İşgörme Özel Uygulama Hali: Acil Tıbbi Müdahaleler

 • Hazırlayan: Ümmühan Kaya
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 434

Tenkis Davası

 • Hazırlayan: Zeynep Tokur
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 146

Konkordatonun Tasdiki Yargılaması

 • Hazırlayan: Emsalgül Doğan
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 374

Ceza Hukuku Açısından İnternet Yayıncılığı

 • Hazırlayan: Ferhat Tuna Emin
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 151

Ulusal ve Uluslararası Hukuk Boyutuyla Sosyal Güvenlik Hakkı ve Etkinleştirilmesi

 • Hazırlayan: Emrah Çetin
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 549

Türkiye’de Grev Ertelemeleri ve Türk Endüstri İlişkilerine Etkileri

 • Hazırlayan: Okan Yıldırım
 • Yayınevi: Legal Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 291

İş Hukuku Serisi Mobbing İhtilaf ve Çözüm Önerileri

 • Hazırlayan: Nevzat Erdağ
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 88

Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü

 • Hazırlayan: Begüm Gürel
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 50

Kişisel Verilerin Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı

 • Hazırlayan: Berfin Helin Bulgurcu
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 69

Çocuk Kavramı ve Çocuğun Cinsel İstismarı

 • Hazırlayan: Begüm Gürel
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 54

Payların Halka Arzında İzahnameden Doğan Kamuyu Aydınlatma Sorumluluğu

 • Hazırlayan:
 • Yayınevi:
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı:

Avrupa Birliği’nde Temel Hakların Korunması: Temel Haklar Şartı ve Onu Doğuran Süreç Üzerine Bir İnceleme

 • Hazırlayan: Halil Çiçek Fidan
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 184

Uluslararası Hukukta Kişilik

 • Hazırlayan: Gülsüm Kaya
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 427

Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukukunda Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya ile İletişim Kurma Hakkı

 • Hazırlayan: Melike Orçin
 • Yayınevi: İstanbul Arşivi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 341

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi Kapsamında Dış Görünüş Tercihleri

 • Hazırlayan: Meltem Yılmaz
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 185

Bulut Bilişim Sözleşmeleri

 • Hazırlayan: Aybike Tunç
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 185

Bir Temel Hak Garantisi Olarak Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı

 • Hazırlayan: Bahar Konuk Sommer
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 367

Mükellef Haklarının Korunması Bakımından Hukuki Güvenlik İlkesi

 • Hazırlayanlar: Yıldırım Taylar, Özgecan Gök, Burcu Demirbaş Aksüt, Emine Sevcan Artun
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 179

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Vergilendirme Süreci: Türkiye Cumhuriyeti Hukuku ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme

 • Hazırlayan: Hasret Güney
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 116

Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Kaldırılması

 • Hazırlayan: Melih Arslan
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 209

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar IV

 • Hazırlayan: Tankut Centel
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 245

Kıymetli Evrak Hukuku

 • Hazırlayan: Itır Bingöl
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 84

Kaçakçılık Suçları

 • Hazırlayanlar: Şentürk Çıldır, Oğuz Korkmaz
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 1202

Satıcının Ayıptan Sorumluluğunda Alıcının Dönme Hakkının Sınırları

 • Hazırlayan: Ali Ahmet Genç
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 126

Medeni Yargılama Hukukunda Delil Sözleşmeleri

 • Hazırlayan: Tahsin Hatipoğlu
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 183

İptal Kararının Hukuki Etki ve Sonuçları

 • Hazırlayan: Zeliha Aras Altınok
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 102

Toplanma Hakkı Bağlamında Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçu

 • Hazırlayan: Gözde Türkeli
 • Yayınevi: İstanbul Arşivi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 232

Milletlerarası Özel Hukukta Hukuki İşlemlerin Şekline Uygulanacak Hukuk

 • Hazırlayan: Begüm Süzen
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 413

Yargıtay Kararları Işığında Kooperatif Ortaklarının Hakları, Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

 • Hazırlayan: Özge Örnek
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 165

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargılamada Kullandığı Yöntem, İlke ve Usuller

 • Hazırlayan: Yaşar Salihpaşaoğlu
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 272

Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Devletlerin Tanınması İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği Çerçevesinde Bir İnceleme

 • Hazırlayan: Mustafa Erçakıca
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 175

İş Hukukunda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

 • Hazırlayan: Hilal Akmaral Keskin
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 158

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Hal Kavramı

 • Hazırlayanlar: Yeşim Atamer, Ece Baş Süzel, Elliot Geisinger
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 351

Kıta Sahanlığının Sınırlandırılmasında Orantılılık İlkesinin Rolü

 • Hazırlayan: Nesrin Singil
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 212

Tamamlayıcı Olgunun Hukuki İşleme Etkisi

 • Hazırlayan: Şebnem Akipek Öcal
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 50

Buluşçu Yapay Zeka ve Patent Hukuku

 • Hazırlayan: Armağan Ebru Bozkurt Yüksel
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 71

Türk Medeni Usul Hukukunda İstinaf

 • Hazırlayan: Nevzat Boztaş
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 341

Adliye Anıları

 • Hazırlayan: Erdener Yurtcan
 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 69

Hukuki Yönüyle Siber Riskin Sigorta ve Reasüransı

 • Hazırlayan: Ahmet Karayazgan
 • Yayınevi: Legal Yayıncılık
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 297

Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları

 • Hazırlayan: Tunahan Çetinel
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 278

Kanuni Önalım Hakkı

 • Hazırlayan: İlay Zeynep Suata
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 147

İcra ve İflas Hukuku Açısından Türkiye Varlık Fonu

 • Hazırlayan: Ömer Buğra Alihocagil
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 205

Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 • Hazırlayan: Mustafa Balcı
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 360

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkının Sınırlandırılması

 • Hazırlayan: Ali Uçar
 • Yayınevi: Lykeion Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 257

Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları

 • Hazırlayanlar: Şebnem Akipek Öcal, Tuğçe Oral
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 175

Adi Ortaklıkta Çıkma ve Çıkarılma

 • Hazırlayan: Emre Türkmen
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 488

(Medeni) Hukukun Temel Kavramları

 • Hazırlayanlar: Herdem Belen, Mehmet Köksal
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 303

7251 Sayılı Kanunla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

 • Hazırlayan: Muhammed Özekes
 • Yayınevi: Bilge Yayınları
 • Basım Tarihi: Kasım 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 77