Yeni Çıkan Hukuk Kitapları Temmuz 2021

Temmuz 2021’de ilk baskıları yapılan hukuk kitapları listemizde bu ay 38 yayın bulunmakta. Yeni çıkan hukuk kitapları incelendiğinde Temmuz 2021’de en fazla eser yayımlayan yayınevi 12 kitapla Adalet Yayınları olarak görünmekte. Adalet’i 8 yeni eserle Yetkin ve Seçkin Yayınları takip ediyor.

Geride bıraktığımız ay 1. baskılarıyla raflarda yerini alan hukuk kitaplarını, yazarların isim kronolojisine göre listeledik.

Boşanma Nafakası (Yoksulluk Nafakası)

 • Hazırlayan: Ahmet Kalender
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 399

Kararname – Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

 • Hazırlayan: Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya
 • Yayınevi: Savaş Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 644

İdari Yargıda Temyiz

 • Hazırlayan: Ali Can Turgut
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 174

Amerikan, Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Kapsamında
Haksız Fiillere Uygulanacak Hukuka Dair Genel Kural

 • Hazırlayan: Ali Önal
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 448

Basılı, Görsel, İşitsel ve Sosyal Medyada
Düzeltme ve Cevap

 • Hazırlayan: Asım Ekren
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 332

İnfaz Hukuku

 • Hazırlayan: Bahattin Aras, Sezgin Güverçin
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 647

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları Cilt III
Dernekler ve Vakıflar

 • Hazırlayan: Baki İlkay Engin
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 332

Ticari Dava Şartı Olan Arabuluculuk ADR Serisi Cilt I

 • Hazırlayan: Bartuğ Sayın
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 316

Kişilik Hakkının Bir Görünümü Olarak Unutulma Hakkı

 • Hazırlayan: Cemile Turgut
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 533

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları

 • Hazırlayan: Devrim Aydın, Çetin Arslan
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 113

Temel Hakların Yatay Etkisi ve İfade Özgürlüğü

 • Hazırlayan: Dilara Dönmezkuş
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 269

Fuhuş Suçu (TCK 227)

 • Hazırlayan: Duygu Merki Çoksezen
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 328

Mülkiyet Rejiminin Gelişimi

 • Hazırlayan: Edip Serdengeçti, Emre Partalcı
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 239

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre
Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu

 • Hazırlayan: Elif Köküsarı
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 279

6102 sayılı TTK kapsamında Ticaret Şirketlerinde Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi

 • Hazırlayan: Fazlı Enes Dönmez 
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 160

Bedensel Zararların Tazmininde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 • Hazırlayan: Gülşah Ulubay 
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 160

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Boyutu

 • Hazırlayan: Habip Bozkurt
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 256

Türk Hukukunda Kıyıların Hukuksal Statüsü ve Kıyılardan Yararlanma Hakkı

 • Hazırlayan: Haluk Saruhan
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 166

Bağımsız Garanti Sözleşmeleri

 • Hazırlayan: Hüseyin Murat Develioğlu
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 389

Türk Medeni Kanununda Velayet ve Ortak Velayet

 • Hazırlayan: İlay Çatalbaş
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 172

Mühür Bozma Suçu (TCK md. 203)

 • Hazırlayan: Kamil Barkır
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 116

Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

 • Hazırlayan: Kerem İlgün
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 247

Dijital Devlet Teorisi

 • Hazırlayan: Mehmet Çatlı
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 212

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculukta Eşitlik İlkesi

 • Hazırlayan: Merve Hilal Çırkan
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 142

Soru ve Cevaplarla Hakedişlerden Yapılan Kesintiler ve Mahsuplar

 • Hazırlayan: M. Gökhan Ata
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 490

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri

 • Hazırlayan: Mustafa Ünlütepe
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 542

Hava Savaşı ve Uluslararası İnsancıl Hukuk

 • Hazırlayan: Nebile Pelin Mantı 
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 369

İş Hukukunda Dinlenme Süreleri

 • Hazırlayan: Orhun Yılmaz
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 304

Trafik Kazalarında Sigortacının Sorumluluğu

 • Hazırlayan: Osman Nuri Alkan
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 406

Türk Ticaret Kanunu

 • Hazırlayan: Ozan Can
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 607

Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu

 • Hazırlayan: Rabia Karaca
 • Yayınevi: Asana Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 546

Haksız Tahrik

 • Hazırlayan: Rezan Epözdemir 
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 447

Meşruiyet ve Hukukilik Çerçevesinde Saf Hukuk Kuramı

 • Hazırlayan: Rıdvan Değirmenci 
 • Yayınevi: Astana Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 201

İklim Değişikliği, Afetler ve İnsan Hakları: Çevresel Zorunlu Göç

 • Hazırlayan: Seda Yurtcanlı Duymaz
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 456

Yaşam Hakkı ve Sınırları

 • Hazırlayan: Sibel Güzeldağ 
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 342

Türk Ceza Hukukunda Zamanaşımı

 • Hazırlayan: Süleyman Özar 
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 277

Türk Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Hazırlayan: Tankut Centel
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 572

Uluslararası Çevre Hukuku ve Politikaları

 • Hazırlayan: Zerrin Savaşan
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Temmuz 2021 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 786

Temmuz 2021’de yeni çıkan hukuk kitaplarını inceledikten sonra Hukuk Öğrencilerine Kitap Önerileri başlıklı yazımızdan da faydalanabilirsiniz. Hukuk öğrencilerinin okuması gereken kitaplar konusunda Türkiye Hukuk’un %90’ı hukukçulardan oluşan takipçilerine danıştık ve onların referansıyla hukuk kitapları tavsiyesi listesi hazırladık: