15 Ülke Temsilcisinden ‘Darbeye Hayır!’ Mesajı

Türkiye Hukuk’un da desteklediği ve Genel Yayın Yönetmeni düzeyinde temsil edildiği Darbe Girişimine tepki amaçlı basın toplantısı Uluslararası Hukukçular Birliği, Hukukçular Derneği, Anayasa Hukukçuları Derneği ve Uluslararası Hukuk Merkezi öncülüğünde 29 Temmuz 2016 Cuma günü The Marmara Pera’da yapıldı.

Basın toplantısına Uluslararası Hukukçular Birliği’nin 15 ülkeden hukukçu temsilcisi de katıldı.

Basın toplantısında okunan bildiri şu şekilde:

basin_toplantisi

HAKİMİYET MİLLETİNDİR! TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ!

Biz Hukuk STK’ları ve İslam Dünyası Hukukçuları olarak öncelikle Türkiye’ye, halkına ve seçilmiş Cumhurbaşkanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz; şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Son 200 yıldır başta İslam dünyasına ve Türkiye’ye karşı oynanan alışılagelmiş oyunlardan birine son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde şahit olduk.

Harici ve dahili hainler Irak, Suriye, Afganistan, Mısır, Yemen başta olmak üzere Afrika’yı ve zaten 100 yıl önce paramparça olan İslam coğrafyasını kan gölüne çevirdi.

Arap baharı ile silkinmeye çalışan İslam ülkeleri darbe, iç savaş ve dışarıdan doğrudan müdahalelerle ayağa kalkmaları engellendi.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana gelişimine engel olmak için 90 yıllık cumhuriyet döneminde 1960, 12 Eylül 1982 ve 28 Şubat 1997‘de olmak üzere 3 darbe ve sayısız darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu darbe girişimlerinin sonuncuları 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016‘da gerçekleşti.

Yaklaşık 30 yıldır dış destekli PKK terör örgütü ile aleni bir mücadele yürüten Türkiye, bu yetmezmiş gibi bir de yine dış destekli sinsi ve hain ikinci bir terör örgütü olan FETÖ ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bununla da yetinmeyen dış mihraklar İslam dünyasını kan gölüne çeviren ve İslam imajını karalayan batı destekli DAEŞ terör örgütü ile Türkiye’ye saldırılarını sürdürmektedir.

Son 15 yılda ekonomik, siyasi, hukuki, sosyal ve demokratik alanda ciddi gelişim kat eden Türkiye’nin bu büyümesi uluslararası sistemi rahatsız etmiş durumda. Özellikle son yıllarda içerideki hainlerle aktif işbirliği ile içeride ve dışarıda Türkiye ve seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine bir karalama kampanyası yürütülmektedir.

İslam dünyasının umudu Türkiye’yi yıkmaya çalıştılar!

Bir yandan bu karalama kampanyaları yürüten şer odakları son yıllarda doğrudan veya PKK, FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütleri eliyle Suruç, Ankara, İstanbul ve son olarak Atatürk Havalimanı’nda bombalar patlatmış, bununla yetinmeyerek 17-25 Aralık, Gezi olayları ve sonrasında 15 Temmuz darbe girişimleri ile İslam dünyasının umudu olan Türkiye’yi yıkmaya çalışmıştır.

Türkiye, ikinci bir kurtuluş savaşı verdi!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti demokrasiye sahip çıkmış ve yaklaşık 20 yıldır ABD tarafından himaye edilen Terörist Başı Fetullah Gülen öncülüğündeki hainlerin darbe girişimini bertaraf ederek adeta ikinci bir kurtuluş savaşı vermiş ve bağımsızlığını perçinlemiştir.

Biz hukukçular öncelikle başta ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyaya sesleniyoruz;

  1. Başta, PKK, DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü terör ve terör örgütlerinin desteklenmesi ve himayesinden vazgeçilmeli
  2. Uluslararası kamuoyu terörle mücadele için birlikte çalışmalı
  3. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’ye olduğu gibi başta İslam dünyasına olmak üzere Afrika ve Güney Amerika ülkelerine illegal yollarla müdahaleden vazgeçmeli
  4. Başta yönetim hakkı olmak üzere her türlü temel insan hak ve özgürlüklere saygılı olunmalı

Yine biz İslam dünyasının hukukçuları olarak İslam dünyasına şu çağrıda bulunuyoruz;

  1. Din, dil, ırk ve mezhep farklılıkları nedeni ile tefrikaya düşmemeli birlikte yaşama kültürü geliştirilmeli
  2. Her ne sebeple olursa olsun her türlü terör ve terör örgütüne karşı durulmalı ve teröre karşı birlikte hareket edilmeli
  3. Başta temel hak ve özgürlükler olmak üzere hiç bir demokratik hak engellenmemeli
  4. Ortak çıkarlar için İslam ülkeleri arasında birlikler oluşturulmalı

Hukukun egemen olduğu, adil ve demokratik bir dünya dileklerimizle ve kamuoyuna saygılarımızla

Uluslararası Hukukçular Birliği, Hukukçular Derneği, Anayasa Hukukçulan Derneği, Uluslararası Hukuk Merkezi, Hukukun Üstünlüğü Platformu

Mısır, Suriye, irak, Pakistan, Bangladeş, Ürdün, Kosova, Lübnan, Suudi ArabiM Makedonya, Cibuti, Kenya, Azerbaycan, Filistin