28-29 Mart’ta Meclis’e 4 Kanun Teklifi Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 28 – 29 Mart 2022 tarihlerinde dört kanun teklifi sunuldu. İkisi Memleket Partisi, ikisi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından sunulan kanun tekliflerinin ayrıntıları şu şekilde:

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4344
 • İlk imza sahibi: Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde ‘Safranbolu Üniversitesi’ adıyla bir üniversite kurulması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
 • Tali komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4344

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4345
 • İlk imza sahibi: Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenen bayram ikramiyesinin tutarının asgari ücretin net tutarının %50’si oranında olması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4345

5216 Sayılı Büyükşehir belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4346
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin çalışma usul ve esasları ile katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesi yerine Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: İçişleri Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4346

İş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4347
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, dijital platform çalışanlarının çalışma hayatındaki statülerinin tanımlanması, özelikle iş sağlığı güvenliği ve sosyal güvenliğe ilişkin olanlar olmak üzere bu kişilerin sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
 • Tali komisyon: Adalet Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4347