2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu

2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 10 Haziran 1983’te tarihinde kabul edilip 13 Haziran 1983 tarihinde 18076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7 bölümden oluşan 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu‘nun bölüm ve madde sıralamaları şu başlıklar halindedir:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Genel Hükümler
   • Amaç ve kapsam
   • Seçim sistemi ve usulü
   • Milletvekili sayısı ve dağılımı
   • Seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısı
   • Seçim çevreleri ve çıkaracakları milletvekili sayısının ilanı
   • Seçim dönemi, seçimin başlangıcı ve seçim günü
   • Ara seçimi
   • Seçimin yenilenmesi
   • Sürelerin tespiti
   • Seçilme yeterliği
   • Milletvekili seçilemeyecek olanlar
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Seçim Öncesi İşleri
   • Adaylık
    • Seçim İttifakı
   • İller toplamının en az yarısında tam aday göstermeyen siyasi partilerin durumu
   • İller toplamının yarısından fazlasında aday gösteren partilerin durumu
   • İtiraz üzerine meydana gelen eksikler
   • Siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylar
   • Kurullarda görevli hakimlerin durumu
    • Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler
   • Görevden ayrılmaya ilişkin hükümler
   • Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri
   • Bağımsız adayların müracaatı
   • Adaylara karşı itiraz
   • Adayların incelenmesi
   • Adayların ilanı
   • Adaylıktan istifa ve ölüm
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Seçim Günü İşleri
   • Kullanılacak oy pusulasının şekli
   • Birleşik oy pusulalarının mahalline yollanması ve mühürlenmesi
   • Oyların kullanma şekli
   • Geçerli oyların hesabı
   • Sayımın tutanağa geçirilmesi
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Seçimden Sonra Yapılacak İşler
   • İlçelerde seçim sonuçlarının birleştirilmesi
   • İl Seçim kurullarında birleştirme
   • Genel baraj ve hesaplanması
   • Bir seçim çevresinde siyasi partiler, ittifaklar ve bağımsız adayların elde edecekleri milletvekili sayısının hesabı
    • Siyasi partilerin çıkaracakları ülke seçim çevresi milletvekili sayısının hesabı
   • Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların verilmesi
   • Seçim sonuçlarının yayımı
   • Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından yayımlanması
   • Seçimin veya tutanağın iptali
   • Seçim belgelerinin saklanması
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Çeşitli Hükümler
   • Bağımsız adayların emaneten yatırdıkları para hakkında yapılacak işlemler
   • Özel hüküm bulunmayan hallerdeki uygulama
 • ALTINCI BÖLÜM
  • Değiştirilen Kanun Hükümleri
 • YEDİNCİ BÖLÜM
  • Geçici Hükümler
1.5.2839
Okuma önerisi:  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.