Yargı Reformu Strateji Belgesinin “Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması” başlıklı 8 numaralı amacının dördüncü hedefi noterlik ve noterlerle ilgili önemli ayrıntılar içermekte. Noterliklerin görev tanımlarının, yargının iş yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenleneceğinin belirtildiği hedefte şu yenilikler sıralanmakta:

  • Hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesesi oluşturulacaktır.
  • Noterliğe girişte noterlik sınavı getirilecektir.
  • Noterliklerin açılış kriterleri yeniden belirlenecek ve noterliklerin sayısı artırılacaktır.
  • Bazı çekişmesiz yargı işleri ile henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitinin noterlikler tarafından da yapılabilmesi sağlanacaktır.
  • Yararlanıcıların işlerinin kolaylaştırılması için noterliklerin resmi çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde de hizmet sunmaları sağlanacaktır.
  • Yurt dışında yaşayanların dış temsilciliklerde yaptıkları noterlik işlemlerinin bir örneğinin, bilişim sistemi entegrasyonuyla Türkiye’de en yakın noterden anında alınabilmesi sağlanacaktır.
  • Noter onayı aranan işlemler, bürokrasinin azaltılması amacıyla gözden geçirilecektir.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Hukuk öğrencilerine öneriler başlıklı makalemizde hukuk öğrencilerine öneriler, hukuk öğrencilerine tavsiyeler ve hukukçulara öneriler hakkında bilgiler verilmektedir.

Okuma önerisi:  Yargıya Ayrılan Bütçe 2015'te Yüzde 136 Arttı