6 Nisan’da Meclis’e 6 Kanun Teklifi Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 6 Nisan 2022 tarihinde altı kanun teklifi sunuldu. Beşi Cumhuriyet Halk Partisi, biri Memleket Partisi milletvekilleri tarafından sunulan kanun tekliflerinin ayrıntıları şu şekilde:

İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4369
 • İlk imza sahibi: Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni AKSOY
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, kadın işçilerin süt izninin kadın memurlar ile eşitlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
 • Tali komisyon: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4370
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, özel veya belediyelere ait toplu taşıma araçları ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlara akaryakıtta KDV istisnası getirilmesi ile toplu taşıma hizmetinden ÖTV alınmaması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: İçişleri Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4371
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilecek pasaportların harçtan istisna tutulması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4372
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür KARABAT
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların geçmeleri gereken Devlet memurluğu sınavlarının yazılı yapılmasının zorunlu kılınması, bu kapsamda sözlü sınav uygulamasına son verilmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4373
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Orhan Sümer
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, tarım sektöründe kullanılan mazot teslimlerinin katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna tutulması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Kanunu ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4374
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, engellilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni