6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

7 bölüm ve 33 maddeden oluşan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun bölüm ve madde sıralamaları şu başlıklar halindedir:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   • Amaç
   • Kapsam
   • Tanımlar
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi
   • Genel ilkeler
   • Kişisel verilerin işlenme şartları
   • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları
   • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi
   • Kişisel verilerin aktarılması
   • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Haklar ve Yükümlülükler
   • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü
   • İlgili kişinin hakları
   • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili
   • Veri sorumlusuna başvuru
   • Kurula şikâyet
   • Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları
   • Veri Sorumluları Sicili
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Suçlar ve Kabahatler
   • Suçlar
   • Kabahatler
 • ALTINCI BÖLÜM
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat
   • Kişisel Verileri Koruma Kurumu
   • Kurumun görevleri
   • Kişisel Verileri Koruma Kurulu
   • Kurulun görev ve yetkileri
   • Kurulun çalışma esasları
   • Başkan
   • Başkanlığın oluşumu ve görevleri
   • Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve uzman yardımcıları
   • Personele ve özlük haklarına ilişkin hükümler
 • YEDİNCİ BÖLÜM
  • Çeşitli Hükümler
   • İstisnalar
   • Kurumun bütçesi ve gelirleri
   • Değiştirilen ve eklenen hükümler
   • Yönetmelik
   • Geçiş hükümleri
   • Yürürlük
   • Yürütme
kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.