Adalet Bakanlığı Birinci Plan Dönemi Bakanlık Teşkilatı Durum Analizi

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015 – 2019 Yılı Stratejik Plan’da 2010 yılında ilan edilen Birinci Plan Dönemi’ne dair durum analizi ve değerlendirmelerine de yer veriliyor. Söz konusu çalışmada Bakanlık bünyesinde yeni kurulan komisyon ve teşkilatlara dikkat çekiliyor.

Bakanlık Teşkilatı

Adalet Bakanlığında Arabuluculuk Daire Başkanlığı, İnsan Hakları Daire Başkanlığı, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu ve Yurtdışı Teşkilatının kurulduğunu biliyor muydunuz?

Günümüz dünyasında gerek yerel gerekse küresel ölçekte meydana gelen değişim ve gelişmeler adalet kurumlarının faaliyet alanını her geçen gün daha da genişletmektedir.

Bu çerçevede klasik çalışma alanlarının yanı sıra yeni alanlara yönelik politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Adalet sisteminin savunmasız gruplara duyarlı uygulamalar geliştirmesi, mağdurlara, tanıklara yönelik çalışmalar yapılması, adalet alanında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, AİHM süreçlerinin iyileştirilmesi, alternatif ceza infaz yöntemlerinin geliştirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin oluşturulması yeni alanlardan bazıları olarak artık gündemimizdedir.

Bakanlığımızın Birinci Stratejik Planının kamuoyuna açıklandığı günden bu yana belirtilen bu alanlara yönelik çalışmalar teşkilat yapısında bazı değişimleri beraberinde getirmiştir. Bakanlıkta Arabuluculuk Daire Başkanlığı, İnsan Hakları Daire Başkanlığı, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği Proje Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu ve yurt dışı teşkilatının kurulması yapılan önemli değişiklikler olmuştur. Bunlar dışında personel eğitim merkezleri kurulması için mevzuat altyapısı tamamlanmış ve eğitim merkezlerinin faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmüştür. Bu değişikliklerin yanı sıra birimler yeni hizmet anlayışı çerçevesinde faaliyet alanını genişletmiştir.

Bakanlık teşkilatında insan kaynakları açısından getirilen bir yenilik ise uzman personel istihdamı olmuştur. Uzman personel istihdamı gerek mevzuat gerekse idari alışkanlıklardan kaynaklanan çalışma biçiminde değişikliği gerektirmektedir.

Teşkilat yapısında sağlanan tüm bu gelişmelere rağmen, 1984 yılında yürürlüğe giren Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun bir bütün olarak henüz değiştirilememiştir. Meydana gelen yeni çalışma alanları ve anlayışı ile daha etkin bir yapının oluşturulması için Kanunun yenilenmesi gerektirmektedir.

Halihazırda sürdürülen Teşkilat Kanununa ilişkin çalışmaların bu süreçte sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

*Kaynak: Adalet Bakanlığı 2015 – 2019 Yılı Stratejik Planı