Av. Şamlı: Barolar arası tatlı bir rekabet başlayacak

Istanbul 2 Nolu Barosu’nun kurulmasında görev alan önemli isimlerin başında gelen Avukat Yasin Şamlı ile bir ilde birden fazla baroya niçin ihtiyaç duyulduğu ve İstanbul 2 Nolu barosunun kurulma süreciyle ilgili söyleşi yaptık.

Öncelikle Av. Şamlı’dan hukuk macerasını özetlemesini istedik:

Av. Şamlı: 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Yaklaşık 30 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Serbest avukat olarak çalışıyorum. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik, kuruculuk yaptım. Uluslararası Hukukçular Birliği’nin faaliyetleri kapsamında çeşitli ülkelere ziyaretler; insan hakları alanında faaliyetler yaptık. Bu faaliyetlerimiz rapor halinde yayımlandı. Ceza hukuku alanında dersler, seminerler verdim. Tebliğler sundum. Bunların bir kısmı yayımlandı. Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı hakkında çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın bir kısmı kitap olarak yayımlandı.

Türkiye’de özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yeni bir baro kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu? Hem bir ilde birden fazla baro hem de İstanbul 2 Nolu Barosu’nun kurulmasına dair süreci anlatır mısınız?

Neden bir ilde birden fazla baro olmasın?

Av. Şamlı: Aslında bir ilde birden fazla baro çalışmaları başlamadan 8-10 yıl önce bu anlamda çalışmalarımız vardı. Biz raporlar hazırladık. Hazırlık esnasında çeşitli hukuk sistemlerini inceledik. Anglo Sakson Hukuk Sistemi’nde, Kıta Avrupası Sistemi’nde barolar nasıl? Çeşitli Orta Doğu, İslam ülkelerinde barolar nasıl ve ne tür faaliyetler gösteriyorlar? Biz o zaman şunu düşündük. Neden bir ilde birden fazla baro olmasın? Neden avukatlar mesleği icra edebilmek için tek bir baroya kayıt olmaya mahkum olsun? Neden avukatların tercih hakkı olmasın? Yaklaşık 10 yıl önce bu anlamda raporlar hazırladık. Bu raporlar çeşitli mercilere de ulaştırıldı. Ancak şimdi çıkması nasip oldu. Bu kanun çalışmaları içerisinde ben bilfiil bulundum.

Bu kanunun yapımı esnasında hem de kamuoyu tartışmalarında bir ilde birden fazla baroyu hep savundum. Çünkü avukatlara tercih imkanı getirecekti ve bu görüşümüzü istikrarlı olarak yaklaşık 10 yıldır savunduk. Sonuç itibarıyla bu kanun olarak çıkmış oldu. Ülkemizde yıllar yılı barolar dar ideolojik kalıplara sıkışmış bir şekilde hareket ettiler. Mesleğe, meslektaşa yönelik ciddi faaliyetlerde bulunmadılar. Bir avukat için baro, çok şey ifade etmesi gerekirken bir avukata baro dendiğinde aidat ve iki yılda bir akla gelir oldu. Biz şunu istiyoruz: Barolar gerçekten avukatlara hizmet etsin. Avukatlık mesleğinin önündeki engelleri kaldırsınlar. Her aşamada üyelerinin, yani avukatların yanında olsunlar. Ama biz mevcut barolardan böyle faaliyetler görmedik. Bunlar daha çok ideolojik faaliyetlerde bulunmayı mesleki faaliyetler olarak gördüler. Dolayısıyla meslek odaklı faaliyetler yapabilmek için bu kanun değişikliği zorunluydu.

Bunca yoğunluğunuzun arasında İstanbul 2 Nolu Barosu’na başkan adayı olmaya nasıl karar verdiniz? 

Avukatlık hak ettiği noktada değil

Av. Şamlı: Gerçekten kutsal savunma mesleği hakettiği noktada değil. Bu itibarın daha yükseltilmesi, kutsal savunma mesleğinin hak ettiği seviyeye ulaşabilmesi için meslektaşların, baroların çok ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Bu projemizi gerçekleştirmek için İstanbul 2 Nolu Baromuzun başkan adayı oldum.

Yapılacak seçimde avukatlar niçin sizi İstanbul 2 Nolu Barosunun başkanı olarak seçsin?

Av. Şamlı: Bizim ideallerimiz var. Bu idealleri gerçekleştirmek için yola çıktık. Gerçekten savunma mesleği çok önemli bir meslek. Savunma kutsal bir şey. Ama hem Türkiye’de hem dünyada hak ettiği noktada olmadığını görüyoruz. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Çok kısa zamanda da bunun gerçekleştirilme imkanı ve ihtimali yok. Biz şundan eminiz: Bunun ilk adımı avukatlardan, avukatlara itibardan başlayacak. Avukatların kendisi yani bizler, kendimize nasıl saygı duyulmalı, hangi hallerde saygı duyulmalı? Bu mesleği nasıl icra edersek hem mesleği hem de meslektaşın itibarı olması gerektiği yere ulaşır? Bunlara ilişkin mesleğe ilişkin projelerimiz var. Meslektaşlarımızın hukuk nosyonuna ilişkin projelerimiz var. Bunları gerçekleştirmek üzere aday oldum.

Avukatlara yönelik her proje için kanun değişikliğine gidilmesine gerek olmadığını, bazı projelerin çok daha kısa yoldan gerçekleştirilebileceğini ifade eden Şamlı’dan İstanbul 2 Nolu Barosunun başkan adayı olarak projelerine dair örnek vermesini istedik:

Av. Şamlı: Tek bir örnek vermem gerekirse staj döneminde meslektaşlarımızın dünyadaki hukuk sistemlerini tanımasını istiyoruz. Bu nasıl olacak? Diyelim ki bir Kıta Avrupası ülkelerinden birinde  Almanya, Fransa, İtalya’da bir ay ya da staj yapabilmeleri, Anglo Sakson Hukuk Sistemi’ni, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’ni, Uzak Doğu Hukuk Sistemi’ni tanıması, kendi hukuk sistemimizi daha iyi tanıması neticesini doğuracaktır. Bu faaliyeti gerçekleştirebilmemiz için mevzuatta değişiklik yapmak gerekiyor. Çünkü şu anda mevzuata göre stajın kesintisiz olması gerekiyor. Mevzuatta değişiklik yaparak bu hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız.

Peki İstanbul 2 Nolu Barosu, avukatların hangi ihtiyaçlarına cevap olacak; nasıl bir farkındalık oluşturacak?

Av. Şamlı: İstanbul 2 Nolu Baro bir baro olarak tabiki faaliyetlerini yapacak. Bir baronun yapması gereken rutin görevlerini yapacak. Ama aynı zamanda bir akademi gibi çalışacak. Meslektaşlarımıza hukuk nosyonunu kazandırmak için çalışacak. Meslektaşlarımız mesleğin önündeki bütün engelleri kaldıracak. Devlet kurumlarıyla, devlet organlarıyla çatışan kavga eden değil, onlarla gerektiğinde görüşerek avukatlık mesleğinin önündeki engelleri kaldıracak bir baroyu inşa etmemiz gerekiyor. Yıllarca barolar, Barolar Birliği, iktidarla çatışmayı, kavga etmeyi bir marifet olarak gördüler. Ama bu mesleğimizin, meslektaşlarımızın hiçbir sorununu çözmedi. Biz artık sorunları çözmeye odaklanacağız. Meslektaşlarımıza nasıl faydalı olmalıyız? Mesleğin önündeki engelleri nasıl kaldıracağız? Kavga etmeye, slogan atmaya, sokaklarda yürümekle değil. Ama bu mesleğin itibarı olması gerektiği yere nasıl ulaşır? Meslektaşlarımızın mesleği icra ederken karşılaştığı engeller nasıl kaldırılabilir? Hangi kurumlarla konuşulup istişare edilirse bu engeller kaldırılabilir? Buna odaklanacağız.

Bazı avukatların kayıtlı oldukları barolara kendilerini ait hissedemedikleri ya da zaman zaman ötekileştirildikleri yönündeki şikayetleri var. Peki, taze bir ruhla kurulan yeni bir baro ötekileştirme ve ait hissedememe sorununa çözüm olacak mı?

Her avukat kendini, İstanbul 2 Nolu Barosu’nda ait hissececek

Av. Şamlı: İstanbul 2 Nolu Baromuzun kuşatıcı, kutsayıcı olmasını çok önemsiyoruz. İstanbul 2 Nolu Baromuz hiçbir meslektaşımızı siyasi görüşünden, inancından, mezhebinden, felsefi kanaatinden dolayı ötekileştirmeyecek. Bütün meslektaşları kapsayacak ve kuşatıcı olacak. Avukat olan hukukçu olan herkes İstanbul 2 Nolu Barosu’nda bir aidiyet hissi içerisinde olacak. Şu ana kadar bizim eleştirdiğimiz baroların dar ideolojik kalıplarla meslektaşlarımızın bir kısmını ötekileştirmesi ve meslektaşlarımızın kendilerini baroya ait hissetmemesiydi. Bu bizim şiddetle eleştirdiğimiz bir konuydu. Burası bir meslek odası. Burası bir meslek kuruluşu. Dolayısıyla mesleğe odaklanması mesleğin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Meslektaşlarımızın önündeki engelleri kaldırması lazım. Dolayısıyla avukat olan hukukçu olan herkes bizim baromuzda kendisini ait hissedecek. Özellikle bu konuda çok hassas davranacağız.

Avukatlar artık tek bir baroya mahkum değil

Ben şuna inanıyorum: Avukatlar gerçekten kendi tercih ettikleri baroya üye olacakları için o baronun yönetimi üzerinde çok daha etkin olacaklardır. Çünkü artık meslektaşlarımız bir baroya mahkum değil. Rahatlıkla baronun yönetimine veya başkanına şunu söyleyebileceklerdir: “Biz bu baroyu tercih ederek buraya geldik. Zorunlu olarak gelmedik. Bizim şu taleplerimiz var. Bu talepleri yerine getirdiğiniz takdirde bu baroda kalmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu meslektaşlarımızın yönetim üzerinde çok fazla etkin olmalarını sağlayacak bir durumdur. Biz İstanbul 2 Nolu Barosu olarak mesleğin önündeki engelleri kaldırmak için bu kutsal savunma mesleğini hak ettiği seviyeye taşımak için ideallerimiz olduğunu söyledik. Ama bu hizmetimiz yalnızca üyelerimizle sınırlı kalmayacak. Biz hizmeti verdiğimiz zaman Türkiye’deki bütün meslektaşlarımız bu hizmetimizden yararlanacaktır. Bir başka hususta barolar arasında artık mesleğe ve mesleğe hizmet noktasında tatlı bir rekabet başlayacaktır. Bir baronun başarıları bir başka baronun çalışma şevkini ve azmini artıracaktır. Bundan sonra İstanbul 2 Nolu Barosu meslek odaklı çalıştıkça, mesleğin icrasının önündeki engelleri kaldırdıkça, meslektaşlarına faydalı oldukça diğer barolarda avukatlara daha fazla hizmet etmek için kendilerini mecbur hissedeceklerdir. Benim kanaatimce bir ilde birden fazla baro kurulmasına imkan veren kanun mesleğimiz, tüm meslektaşlarımız ve buna karşı çıkan meslektaşlarımız açısından da çok olumlu bir gelişme olmuştur. Onların mesleği icrasını kolaylaştıracaktır. Mesleğimizin itibarını daha da artıracaktır.