Barolardan Darbeye Karşı Demokrasi Mesajları

Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz Cuma akşamı başlayan darbe girişimiyle sarsıldı. Başta vatandaşlar olmak üzere tüm siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve medya tek bir ağızdan “Darbeye Hayır!” cevabını verdi. Türkiye’yi ayağa kaldıran darbe girişimi hukuk dünyasında da büyük yankı buldu. Barolar, resmi internet siteleri üzerinden yayımladıkları darbe karşıtı mesajlarıyla demokrasiye ve millet iradesine yapılan bu saldırıyı sert bir dille kınadı. Basın açıklamalarının tamamına baroların isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

01tbb

Türkiye Barolar Birliği

“Yaşananların hepimize öğretmesi gereken, çıkışın daima demokraside olduğudur.”

adana_barosu

Adana Barosu

“Tüm darbe ve darbe girişimlerini kınıyor, lânetliyor, karşısında olduğumuzu net bir şekilde ifade ederken, cumhuriyetimize ve demokrasimize sonuna kadar sahip çıkacağız.” 

Adıyaman Barosu

“Biz Adıyaman Barosu üyeleri olarak, her zaman demokrasinin ve seçilmiş sivil iradenin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz.”

afyon_barosu

Afyonkarahisar Barosu

“Askerle vatandaşı karşı karşıya getirme çabaları sonuçsuz kalacak, milletimizin özgürlük ve demokrasi hakkı bu anti demokratik kalkışma ile engellenemeyecektir.”

agri_barosu

Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Diyarbakır Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Van Barosu

“Sadece siyasal iktidarı değil bütün bir siyaset kurumunu ve Türkiye’nin sivil kazanımlarını hedef alan bu girişim toplumun topyekün karşı çıkışı ile boşa çıkarılmıştır.”

Aksaray Barosu

“Aksaray Barosu olarak darbe teşebbüsünde bulunulduğu ilk andan itibaren ifade ettiğimiz üzere; demokrasiye , hukuka ve Milli İradeye gönülden bağlı olduğumuzu , millet egemenliğine yönelecek her türlü darbe ve darbe teşebbüsüne karşı olduğumuzu, tüm sorunların TBMM’de ve sandıkta çözülmesi gerektiğini bir kez daha en güçlü sesimizle ilan ediyoruz.”

Ankara Barosu

“Ankara Barosu olarak, demokrasiden yana olduğumuzu belirtiyor ve herkesi hukuk kurallarına uymaya davet ediyoruz.”

bartin_barosu

Bartın Barosu

“Darbe girişimi sırasında yaşananlar kadar, böyle bir suça kalkışılmış olması dahi korkunçtur.”

Bilecik Barosu

“Tüm sorunların çözümü milli birlik ve bütünlük içinde olmakta, gerçek ve eksiksiz demokrasidedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

burdur_barosu

Burdur Barosu

“Darbelerin ve girişimlerinin ülkemize büyük zarar verdiğini biliyoruz. Herkesi hukuk kurallarına uymaya davet ediyoruz.”

Bursa Barosu

“Ne gerekçeleri ne de darbecilerin kimlikleri bizim için bir değer taşımıyor. Bursa Barosu olarak amasız ve fakatsız olarak her tür darbeye dün olduğu gibi bugün de karşıyız. Her tür demokrasi dışı yaklaşımların, hukuk dışı tüm uygulamaların karşısındayız ve karşısında olmaya da devam edeceğiz.”

bayrak22WEBS22

Çanakkale Barosu

“Demokratik bir hukuk devletinden yana taraf olduğunu her çaba ve açıklamasında ifade eden Çanakkale Barosu’na bağlı avukatlar, darbelerin ve darbe kalkışmasının karşısında demokrasi ve hukuktan yana tarafız. Bir kez daha bilinmelidir ki avukatlar olarak askeri değil sivil hükûmetleri, darbeleri değil seçimleri, anarşiyi değil hukuku yüce biliriz.”

Çankırı Barosu

“Çankırı Barosu olarak şu hususu da belirtmek isteriz ki, bu ihanetin bir amacı da vatandaş ve İçimizden çıkan Askeri karşı karşıya getirmektir. Vatandaşımızın uyanık olup bu oyuna gelmemesi, kamplaşmaması, hukuktan ayrılarak cadı avına çıkmaması, Kardeş kavgasına düşmemesi en büyük temennimizdir. Daha fazla Milli iradeye sahip çıkarak, daha fazla demokrasiyi içselleştirerek ve daha fazla hukuka sarılarak bu sıkıntılı günleri aşacak ve mutlu yarınlarda çocuklarımızı yaşatacağız.”

denizli_barosu

Denizli Barosu

duzce_brosu

Düzce Barosu

Edirne Barosu

“Yaşananların hepimize öğretmesi gereken, çıkışın daima demokraside olduğudur.”

Elazığ Barosu

Püskürtülen bu darbe girişimi; milletimize özellikle idarecilerimize kısır çekişmelerden, ataletten, yolsuzluklardan uzak durarak sorumluluk ahlakını kuşanmak gerektiğini, aksi halde millet olarak daha büyük felaketlerle karşılaşılabileceğimizi göstermiştir.

Erzurum Barosu

“Erzurum Barosu olarak askerlerin gölgesinde bir demokrasi istemiyoruz. Bundan önce olduğu gibi tüm gücümüzle demokrasinin, özgürlüklerin ve meşruiyetin yanında olacağız.”

Erzincan Barosu

“Demokrasiden dönüş yok! Darbeye hayır! Erzincan Barosu, kimden ve ne zaman gelirse gelsin tüm darbelerin karşısındadır. Bu topraklar üzerinde yaşanan her sorunun demokrasi ve hukuk içerisinde çözülmesinden yanadır.”

Gaziantep Barosu

“Gaziantep Baro Başkanlığı olarak darbelerin, darbe girişimlerinin her zaman karşısında olduğumuzu, demokrasinin ve hukuk devletinin işletilmesi gerektiğini net ve kararlı bir şekilde ifade ettik ve etmeye de devam ediyoruz.”

Giresun Barosu

“Giresun Barosu olarak darbelerin ve darbe kalkışmasının karşısında dün olduğu gibi hiç bir siyasi düşünce etkisinde kalmadan, amasız ve lakinsiz her zaman demokrasi ve hukuk tarafındayız. Bir kez daha bilinmelidir ki avukatlar olarak askeri değil sivil hükûmetleri, darbeleri değil seçimleri, anarşiyi değil hukuku, sıkıyönetimi değil demokrasiyi yüce biliriz.”

Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu

“Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu olarak; Ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan haince ve alçakça darbe girişimine karşı Darbeye Hayır Demokrasiye Evet dedik.”

isparta_barosu

Isparta Barosu

İstanbul Barosu

“İstanbul Barosu olarak; Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye, milli egemenliğe dayalı parlamenter sisteme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenen Anayasal sisteme, laik-demokratik Cumhuriyete sonuna kadar bağlı, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız.”

izmir_barosu

İzmir Barosu

“İzmir Barosu olarak kim olursa olsun demokrasi dışı yollara saparak parlamenter sistemi askıya alacak darbe vb hukuk dışı hareketlere karşıyız. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, cumhuriyetin kurucu felsefesi, laik ve üniter devlet anlayışı, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı sistemi vazgeçilmezlerimizdir.”

kahramanmaras_barosu

Kahramanmaraş Barosu

“Söz konusu hain darbe girişimi iktidarda hangi siyasi parti olursa olsun, kabul edilemez. Yapılan darbe milletin iradesine, hukuka, özgürlüklere ve insan haklarına yapılmıştır.”

Kastamonu Barosu

“Demokrasi, yaşama hakkının, ifade özgürlüğünün, din ve vicdan hürriyetinin, Basın özgürlüğünün, hukukun, adil yargılanma hakkının, kısaca söylemek gerekirse temel insan hak ve özgürlüklerinin teminatıdır. Her ne şart altında olursa olsun, demokratik kurallardan, temel insan hak ve hürriyetlerinden taviz verilmeden, demokratik Hukuk Devleti ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyor ve her türlü darbe ve terörü kınıyoruz.”

Kayseri Barosu

“Tüm milletimize en gür sesimizle ifade ediyoruz ki, bu olay siyaset üstü bir olaydır. Milletimizin ve ülkemizin varlık yokluk meselesidir. İçinden geçtiğimiz büyük sıkıntılar göz önüne alındığında, halen bir kurtuluş savaşı ile karşı karşıya olduğumuzun, kurtuluş savaşının devam ettiğinin farkına varılması günüdür.”

Kırıkkale Barosu

“Tüm darbe ve darbe girişimlerini kınıyor, lanetliyor, karşısında olduğumuzu net bir şekilde ifade ederken cumhuriyetimize ve demokrasimize sonuna kadar sahip çıkacağız.”

Kırşehir Barosu

“Kırşehir Barosu olarak; Atatürk ilkelerine, demokrasiye, milli egemenliğe dayalı parlamenter sisteme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenen Anayasal sisteme, laik-demokratik Cumhuriyete sonuna kadar bağlı, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

kocaeli_barosu

Kocaeli Barosu

“Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak adlandıran bir grup asker tarafından gerçekleştirilen, milletimize, demokratik anayasal devlet sistemimize yönelik hain ve kalleş askeri darbe teşebbüsünü en ağır biçimde lanetliyoruz.”

Konya Barosu

“Darbelere, kalkışma girişimlerine hayır! 15-16 Temmuz 2016 tarihinde TSK içindeki hain bir grubun demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi hedef alan saldırılarını şiddetle ve nefretle kınıyoruz.”

Kütahya Barosu

“Yapılan kalkışmaya darbe girişimine kesin ve net çizgilerle karşıyız. Kural ve kurumlarıyla işleyen demokrasiden yanayız, Bize düşen sağ duyu içinde hareket ederek Hukuka, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sahip çıkmaktır.”

Malatya Barosu

“Tüm darbe ve darbe girişimlerini kınıyor, lânetliyor, karşısında olduğumuzu net bir şekilde ifade ediyoruz.Ülkemize, demokrasimize, yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, saygılarımızla sunuyoruz.”

Manisa Barosu

“Darbe Hukuksuzluk demektir. Manisa Barosu darbe kimden ve nasıl gelirse gelsin karşıdır. Ülkemizde yaşanan her türlü sorunun demokrasi ve hukuk içinde çözülmesinden yanadır. Manisa Barosu olarak herkesi demokrasiye sahip çıkarak hukuk kuralları içerisinde davranmaya çağırıyoruz.”

Mersin Barosu

“15 Temmuz darbe girişimi demokrasi sayesinde atlatılmış olup bundan sonra demokrasiye, hukuka, hukukun üstünlüğü ilkesine daha çok sahip çıkmalı ve işlerlik kazandırmalıyız.”

Muğla Barosu

“Ülke insanımızı tanımadığı anlaşılan bu darbe kalkışmacılarının niyetleri, kendi insanına silah sıkmayacağını bilen ve darbe yapılmak istendiğinden habersiz olan askerimizin sağduyulu ve soğukkanlı tutumları, polisimizin sükunet içindeki yaklaşımı ile halkımızın tüm tehlikeye rağmen sokaklarda tankların, askeri araçların ve silahların karşısında onurlu duruşları ile engellenmiş ve başarısızlıkla sonuçlandırılmıştır.”

Nevşehir Barosu

“Darbe dönemleri,hukukun ve demokrasinin kesintiye uğradığı zamanlardır. Nevşehir Barosu olarak demokrasiye ve hukuka olan inancımız tamdır.”

Osmaniye Barosu

“Kimden ve nereden gelirse gelsin darbe veya girişimi kabul edilemez. Darbenin iyisi yoktur. Sorunların çözümü hiçbir zaman darbe olamaz! Sandıkla gelen, sandıkla gider.”

Rize Barosu

“Gün demokrasiyi sahiplendiğimiz gibi onu koruma ve sahip çıkma meydanı kimseye bırakmadan demokrasi nöbetimizi bırakmama günüdür. Bizler yargının kurucu unsuru olan avukatlar olarak bu nöbetin ve görevin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Darbelerin ülkeye verdiği zararı en iyi hukukçular bilir. Çünkü darbe her şeyden önce hukuksuzluk demektir. Rize barosu kimden ve ne zaman gelirse gelsin tüm darbelerin karşısındadır. Demokrasimizin bu hain girişimin etkisiz kılınmasının ardından daha da güçlü hale geleceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.”

Sakarya Barosu

“Demokrasi, hukuk silahların gölgesinde gelişmez. Demokrasi ancak anayasal düzenin hakim olduğu bir düzende var olabilir.”

Samsun Barosu

“Hukukun üstünlüğünü temel alan demokratik hukuk devletini var gücümüzle savunmaya, ayakta tutmaya devam edeceğiz.”

sinop_barosu

Sinop Barosu

“Darbelerin ülkemize büyük zarar verdiğini biliyoruz. Herkesi hukuk kurallarına uymaya davet ediyoruz.”

sivas_barosu

Sivas Barosu

“Darbelere karşıyız. Demokrasiye, Milli İradeye, Cumhuriyete gönülden bağlıyız.”

Tekirdağ Barosu

“Ülkemizde demokrasiye ve halkımıza yönelik yapılan menfur saldırılar ve darbe girişiminden dolayı halkımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, hukukun üstünlüğü ile barışın ülkemizde ilelebet egemen kılınmasını umuyor ve temenni ediyoruz.”

Tokat Barosu

“Tokat Barosu olarak; Atatürk ilkelerine, demokrasiye, milli egemenliğe dayalı parlamenter sisteme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenen Anayasal sisteme, laik-demokratik Cumhuriyete sonuna kadar bağlı, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız. Tüm sorunların çözümü, meşru zeminde siyasi mücadeleden ve demokrasiden geçmektedir.”

egemenlik

Trabzon Barosu

“Darbelerden çok zarar görmüş bir ülkenin insanları ve başta Anayasamız olmak üzere hukukun evrensel değerlerine bağlı hukukçular olarak, TSK içerisindeki ihanet şebekesi bir grubun dün gece ülkemiz demokrasisini, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi hedef alan darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz.”

Yozgat Barosu

“Yozgat Barosu Demokrasiden, Özgürlüklerden, Anayasal düzenden ve Hukukun üstünlüğünden yanadır. Darbelerin Ülkemize neler kaybettirdiğini biliyoruz. Herkesi hukuk kurallarına uymaya ve halkımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz.”