İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1997 yılında kurulan İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ilk mezunlarını 2000-2001 akademik yılında verdi.

Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (European Law Faculty Association) üyesi olan İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin dört yıllık lisans programında Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerindeki ülkelerin hukuk eğitiminin Türk hukuk sistemiyle uzlaştırılmaya çalışılmaktadır. Öğretim programında teori ve uygulama birlikte sunulmaktadır.

Sadece ulusal alanda değil uluslararası sahada da etkin hukukçular yetiştirmeyi ilke edinen hukuk fakültesinde öğretim programının yüzde otuzu İngilizce derslerden oluşturulmuştur. Türk hukuk uygulaması açısından esas teşkil eden bilim dalları Türkçe görülürken uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, iktisat, uluslararası ceza hukuku, uluslararası yatırım hukuku, uluslararası tahkim hukuku, uluslararası ekonomi hukuku, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası uyuşmazlık çözüm yolları ve uluslararası fikri mülkiyet hukuku gibi uluslararası içeriğe sahip dersler İngilizce verilmektedir. İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler Üniversite bünyesinde bulunan Yabancı Diller Yüksek Okulunda Hazırlık Sınıfı okuma imkanına sahiptir.

Yaklaşık dokuz yüz öğrencisi bulunan İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016 – 2017 akademik yılda 20 tam burslu, 10 %50 burslu, 35 %25 burslu ve 135 ücretli olmak üzere toplam 200 öğrenci kabul etti.

Gerçekleştirilen ikili anlaşmalar sayesinde İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ERASMUS programları ile bir veya iki yarı yıl yurt dışında öğrenim görebilmektedir.

Hukuk fakültesi bünyesinde Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, İdare Hukuku, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mali Hukuk, Medenî Hukuk, Medenî Usûl Ve İcra İflâs Hukuku, Milletlerarası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk ve Ticaret Hukuku olmak üzere 13 ana bilim dalı bulunuyor. Ayrıca İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmektedir.

Fakülte bünyesinde farazi dava (moot court) yarışmaları için gerekli olan mekan ihtiyacını karşılayan örnek mahkeme salonu da mevcuttur.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015 LYS Taban Puanları

  • İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ücretli (burssuz) taban puanı: 314,69692
  • İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tam burslu taban puanı: 405,15589

İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burssuz ücreti: 31.000 TL