Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen and içme töreninde konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerinin göreve başlarken Anayasa’yı, temel hak ve hürriyetleri koruyacaklarına, görevlerini sadece vicdanlarının...
Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eleştiriler yapılırken, yargının kendi mekanizması içerisinde bunların...
5271 sayılı CMK'nun 64. maddesine dayanılarak çıkarılan, Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 16 Ekim 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri...
Lahey'de tarihî gün! Güney Afrika’nın, BM Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) kararını açıkladı. İsrail'in, dosyanın reddine yönelik talebinin ICJ tarafından reddedilmesiyle, İsrail...
Adalet Bakanı Tunç, Bartın Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlen Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor programına katıldı. Bakan Tunç burada yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği ile vatandaşların, kurum üzerinden kendi problemlerinin çözümü noktasında mahkemelere düşmeden, idareyle karşılıklı cedelleşmeden hakkına daha...
Yanlış: İl içinde yer değişikliği yapan aynı gün içerisinde yeni görev yerine başlamak zorundadır. Doğrusu: İl içinde görev değişikliği yapacak olan yeni yerine ertesi iş günü başlar. Yanlışın Sebebi: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 62’nin eksik okunmasından kaynaklanıyor. Kanun...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu'na katıldı. Aile Bakanlığının 2011 yılında kurulduğuna işaret eden Bakan Tunç, 2012 yılında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun da yürürlüğe girdiğini hatırlatarak son yirmi...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından periyodik olarak hazırlanan Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteninin 28. sayısı yayımlandı. 54 sayfalık bültende Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ulusal İnsan Hakları...
İzmir'de gerçekleştirilen Adli Yargıda Bireysel Başvuru Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması konulu bölge toplantısına katılan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Cumhuriyet’in hukuki boyutunun önemini daha iyi anlamak ve anlatmak zorundayız." mesajını verdi. Atatürk'ün “Cumhuriyet...
13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tanıtım toplantısı 26 Ekim 2023 Perşembe günü Beyoğlu Metrohan'da yapıldı. Festival başkanı Adem Sözüer’in açılış konuşmasının ardından, festival direktörü Bengi Semerci konuklara; festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel...