Doç. Dr. Ahmet Hamdi Topal / İstanbul Medipol Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hamas ile İsrail arasındaki silâhlı çatışma uluslararası nitelikte kabul edilse dahi, uygulanışı itibarıyla Gazze Ablukası’nın hukuka aykırı olduğu görülmektedir. Özellikle, ablukanın sivil...
Mustafa Yusuf Uslu* Haksız fiil sonucu zarar gören kişinin alacak hakkı, kanunda öngörülen süreler içinde dava edilmezse zamanaşımına uğramaktadır. Daha doğrusu kanunda belirtilen süreler geçtikten sonra açılan davaya karşı davalı, zamanaşımı def'ini ileri sürmesi sonucu zarar...
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Yeşim YILMAZ'ın imzasını taşıyan bu tebliğ, 7 Nisan 2015 tarihinde İ. Kemerburgaz Üniversitesi’nde düzenlenen Disiplinler Arası ve Ceza Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Ticaretiyle Mücadele Sempozyumu‘nda sunulmuştur. Söz...
Ali Emrah Bozbayındır Einführung Gegenstand dieser Untersuchung ist der Nötigungsnotstand. Unter dem Rechtsinstitut des Nötigungsnotstandes verbirgt sich ein Drittverhalten, dessen rechtliche Einordnung nach wie vor umstritten ist. Die Struktur des Nötigungsnotstandes hat folgenden Aufbau: A nötigt B, in die Rechte des...
En kötü kanun, en iyi uygulayıcının elinde en iyi kanun haline gelir. En iyi kanun da, kötü uygulayıcının elinde en kötü kanun haline gelir… Bilindiği üzere 1 Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı TCK yürürlüğe girmiş, aynı...
Prof. Dr. Muharrem Kılıç / Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğreti Üyesi Giriş 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, merkezi coğrafyası Orta Doğu bölgesi olan derin bir insanlık trajedisine tanıklık etmekteyiz. Bu trajedi modern tarihin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik iddialarına...
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Partiler, Grupları ve Kimlikleri* Dr. Zaid Abdul-Wahab İsmail Bağdat TV Siyasi Yayın Yönetmeni Uluslararası İlişkiler Doktorası 2003 yılından sonra Irak partisel, mezhepsel ve gerekse kimliksel anlamda birçok bölünmeyle dikkat çekmiştir. Bu durum ABD işgali...
Elif AYDIN Hukuk düzenimizde bir davanın kazanılıp kazanılamaması, iddia edilen olguların ispat edilip edilememesi hususlarının cevabı genellikle bizi bir paydada birleştirir. Bu da mevcut bir davanızda iddia ettiğiniz olguların ispatında hangi delili ne şekilde mahkeme dosyasına...
AB YÖNERGESİ VE BAZI YABANCI DÜZENLEMELERİN IŞIĞINDA TÜRK HUKUKUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER Prof.Dr. Ergun ÖZSUNAY / LL.M. (Harvard) / İstanbul Ü. Hukuk Fak. (Em.) / İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. A. AB’DE “ÜRÜN SORUMLULUĞU”NA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER I. AB’de “Ürün Sorumluluğu” Yönergesi 1....
Özgür TÜRKEŞ Bir hakkın hukuk düzeninde korunabilmesi için hukuken tanınmış olması lazımdır. Ülkemizde resmi nikah yapılmadan imam nikahı yapılması dahi yasaktır. Bu o kadar böyledir ki, bir ara resmi nikah yapmadan imam nikahı yapılması şuç oluşturuyordu. Anayasa...