İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Yeşim YILMAZ'ın imzasını taşıyan bu tebliğ, 7 Nisan 2015 tarihinde İ. Kemerburgaz Üniversitesi’nde düzenlenen Disiplinler Arası ve Ceza Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Ticaretiyle Mücadele Sempozyumu‘nda sunulmuştur. Söz...
Ayhan TEKİN / Tüketiciler Birliği Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Bu tebliğde, geniş bir yelpaze oluşturan tüketici hukukunun Türkiye’deki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri özelindeki araştırma, inceleme, gözlem, yaşanmış tecrübeler çerçevesinde, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilecektir. 1. TÜRKİYE’DE...
Av. Mustafa Tırtır / İstanbul Barosu Avukatı Bilindiği üzere 1 Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu...
Prof. Dr. Andreas Weitbrecht / Trier Üniversitesi, Germa Thank you all very much for inviting me to this highly stimulating conference on Consumer Law. As a competition lawyer I will speak on “The Role of European...
Genel hükümlerin uygulandığı uyuşmazlıklarda ayıp kavramı ile eksik kavramına farklı yasa maddelerinin uygulanması gerektiği doktrinde ve uygulamada neredeyse oy birliği ile kabul edilmektedir. Ayıbı üstlenme borcunun şartlarıyla, esaslı yanılma, hatta bazen aşırı yararlanmanın (gabin) şartları...
Doç. Dr. Hanife Öztürk Akkartal / İKÜ Hukuk Fak. Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1. Ticari Reklam ve İlan Kavramı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair...
GİRİŞ 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” (bundan sonra kısaca “TKHK” olarak anılacaktır) 08.03.1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6 ay sonra 08.09.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TKHK’nun çıkarılması ile, bir taraftan...
Prof. Dr. Yücel Acer / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Savaş esnasında uyulması gereken kuralların bir uluslararası sözleşme vasıtası ile ilk kez ortaya konuluşu, 22 Ağustos 1864 tarihinde 16 Avrupalı devlet arasında imzalanan “Kara Savaşlarında Yaralı ve...
Terörizme karşı uygulanabilecek diğer bir yol, BM Andlaşması’nda öngörülen ortak güvenlik sistemini kullanmaktır. Uluslararası terörizmin neden olduğu tehdidin önlenebilmesine yönelik çabaların gerçekleştirilebilmesi için BM oldukça elverişli bir zemin sunmaktadır. BM Andlaşması’nın “Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Durumunda Yapılacak Hareket”...
Av. Mustafa Tırtır / İstanbul Barosu Avukatı Bilindiği üzere 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 4 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun zaman içerisinde çeşitli maddelerinde değişiklik olmuştur. 3.8.2002 tarihinde kabul edilen 4771 sayılı...