Yard. Doç. Dr. İnci Ataman-Figanmeşe İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi I- Giriş Tebliğimizin konu başlığı olan ‘‘Son On Yıl İçinde Türkiye’nin Muhatap Olduğu ICSID Davaları’’ başlığı, Türkiye’nin ICSID tecrübesi ile tam bir uyum içindedir. Zira içinde bulunduğumuz 2012 yılından...
Yargı Bağımsızlığı ve Modern Anayasal Bir Demokrasi’de Şeriatın Rolü – Irak Vakası* Prof. David Pimentel Ohio Northern Üniversitesi Irak Anayasası, birçok Müslüman ülkenin anayasası gibi İslam’ı resmi devlet dini olarak benimser ve hiçbir yasanın İslami ilkelerle çelişemeyeceğini bildirir. Kabul...
Prof. Dr. Peter Shirlow / Queen’s Üniversitesi İnsan hakları ihlalleri ve diğer ihlallere müdahale eden geçiş toplumlarında, toplumun kamu görevi yoluyla yeniden inşasında kimin görev alacağının belirlenmesi daimi bir sorundur. Bu, kamu görevlerine gelecek veya o...
Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Parti İçi Demokrasi Irak Siyasi İstikrarının En Önemli Ayağıdır* Dr. Abdulrahman Muhammed Sayed Avukat, Arap Hukuk Uzmanları (ALE) Başkanı Bu makalede, Irak siyasi hayatının sorunları ele alınacak olup, genel anlamda siyaset sahnesinde, daha özel...
Prof. Dr. Samir Salha / Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Mart 2003’te başlayan Irak’a yönelik Amerikan müdahalesiyle iddia edildiği gibi ulaşılmak istenen temel amaçlar bu ülkeye demokrasi getirilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve Saddam’ın dikta...
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Partiler, Grupları ve Kimlikleri* Dr. Zaid Abdul-Wahab İsmail Bağdat TV Siyasi Yayın Yönetmeni Uluslararası İlişkiler Doktorası 2003 yılından sonra Irak partisel, mezhepsel ve gerekse kimliksel anlamda birçok bölünmeyle dikkat çekmiştir. Bu durum ABD işgali...
Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Özet Kur’an’a ve İslam’ın tarihsel birikimine bakıldığında, Müslümanlara, yaşadıkları toplumda Müslüman kimlikleriyle yaşamada çeşitli stratejilerin gösterildiği anlaşılabilir. Kelimenin tam anlamıyla insan haklarına insanî temelde bir yaklaşımı esas alan...
Doç. Dr. Sami Erdem / İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi GİRİŞ Devlet başkanının temel görevleri arasında yer alan “adaletin tevzii” açısından merkezi unsurlardan biri olan ve yine devlet başkanının yetki devri ve görevlendirmesiyle sorumluluk üstlenen kadıların işgal...
Prof. Dr. Hasan T. FENDOGLU / Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, RTÜK Başkan Vekili BİLDİRİNİN KONUSU Bildirinin konusu yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusuna İslam Hukukunun getirdiği yeniliklerdir. Günümüzdeki demokrasi tartışmalarında yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı en önemli konulardan...
Prof. Dr. Fethi Gedikli / İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi “Birlikte yaşama kültürü” kavramı yeni bir kavramdır, bunu geçmişe taşımak biraz anakronizm gibi değerlendirilebilir. Böyle adlandırma modern zamanlarda duyulan bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Orta çağda Avrupa ayrı...