Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi, Pınar Çağlayan Aksoy ve Ingeborg Schwenzer'in editörlüğünde Legal Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı. İçindekiler: Önsöz Katkıda Bulunanlar Kısaltmalar Cetveli (Schwenzer) Karar Listeleri (Schwenzer) UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL...
Adalet Yayınevi tarafından yayımlanan Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi kitabı, İsmail Köküsarı tarafından Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında doktora tezi olarak savunulan ve jüri tarafından oy birliği ile kabul edilen bir çalışmanın...
Av. Nihat Meydan ve Av. Fadime Yapal'ın ortak çalışması olan Boşanma ve Mal Rejimi adlı kitap, Zigana Yayınlarından çıktı. İlgili mevzuat, açıklamalar ve emsal kararlarla Boşanma ve Mal Rejimi'nin ele alındığı kitap 615 sayfadan oluşuyor. Yazarlar: Av. Nihat Meydan,...
Aristo Yayınevi etiketiyle çıkan 'Güncel Haliyle' Tüketici Hukuku Mevzuatı, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karakocalı tarafından yayına hazırlandı.  (Bu kitabı hediye olarak kazanmak için gerekli şartlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.) Kanunlara ilişkin karşılaştırmalı tablo Yönetmeliklere ilişkin tablo 6502...
Anayasa Hukukçuları Derneği tarafından ilk baskısı 2012 yılında yayına hazırlanan Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı kitabının son değişikliklere göre gözden geçirilerek güncellenmiş 5. baskısı yayımlandı. Kitap, Adalet Yayınevi etiketiyle satılıyor. Türkiye'de Anayasa Hukuku alanındaki araştırmaların gelişmesini teşvik...
Paysahipliği haklarına dayalı hâkimiyet araçlarının mihenk taşını oluşturan oy haklarının çoğunluğunun tespitine istinaden, çalışmada detaylıca oy haklarının çoğunluğunu etkileyebilecek imtiyazlı paya sahip olma durumu ile oy haklarının aslen tespitini gerçekleştirecek pay ve oy oranlarının hesaplanması...
Bu kitapla birlikte örgütlerdeki adalet kavramı, türleri ve ilgili diğer kavramlar ile birlikte adaletin dağıtımının ve bu dağıtım algısının nasıl değerlendirildiğini ortaya koymaya çalıştık. Bu nedenle kişilik, cinsiyet, kültür ve liderlik özellikleri gibi kavramların örgütsel adalet ile ilişkisini...
Deniz taşımacılığının uluslararası ticaret ile güçlü bir ilişkisi vardır ve halen ulaştırmada en etkin ve ekonomik taşımacılık türü olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin dış ticaret hacminin artışına paralel olarak, denizcilik sektörü gelişmiştir. Diğer taraftan limanların özelleştirilmesi...
Günümüz yerleşmiş hukuk literatüründe sıkça rastlandığı üzere yazar, genel idare hukuku ve özel idare hukuku ayrımından yola çıkarak kitabını oluşturmuştur. Genel İdare Hukuku Notları Kitabı, yazarın üniversitedeki öğrencilerini göz önüne alarak hazırladığı bir çalışmadır. İdari davaların...
Dr. Gökhan Taneri'nin Hırsızlık ve Hırsızlık Suçlarında İspat ve Sübut adlı kitabı Legal Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. 590 sayfalık kitapta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Hırsızlık Suçu detaylı bir şekilde ele alınıyor.  Hırsızlık suçunun nitelikli hallerine de...