Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

KURULUŞU

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982 yılında kurulmuş ve 1982- 1983 Eğitim Öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır. Fakültemizde Özel Hukuk Bölümü ve Kamu Hukuku örgün öğretimde eğitim verilmektedir.

FAKÜLTEYE GİRİŞ TABAN VE TAVAN PUANI

2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakülteye ait taban ve tavan puanlar şu şekilde oluşmuştur.

dicle universitesi

VİZYON

Lisans ve lisansüstü hukuk eğitiminin, bilimsel ve akademik çalışmaların çağdaş standartlara uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayarak, Fakültemizi akademik etkinlikler, eğitim ve öğretim kalitesi açısından ülkemizin saygın ve yerleşik hukuk fakülteleri arasına katma, Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanlarda ileri düzeyde ve etkin konumda bulunma

MİSYON

Ülkemizde toplumsal esenliğin, barış ve huzurun, çağdaş ve bilimsel anlayışın, evrensel hukuk değerlerinin egemen kılınmasına yönelik eğitsel, bilimsel ve akademik çalışmalarda bulunma.

Çağdaş ve evrensel hukuk bilgisine ulaşabilme ve bu bilgiyi kullanabilme yeteneğine sahip, hukukun temel kavram ve kurallarını özümsemiş hukukçular yetiştirmek ve uygulamaya yönelik olarak toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunma; Bu çerçevede gerekli olan çağdaş standartlara uygun koşulları belirlemeye çalışmak.

Ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışan, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanabilen bireyler yetiştirmek, yetenekli, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı, mesleğini ulusal ve uluslar arası platformlarda yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren hukukçular yetiştirme.

AKADEMİK KADRO

Dekan: Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ
Dekan Yardımcıları: Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN, Yrd. Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU

Öğretim Elemanları:
Prof.Dr. Hasan TANRIVERDİ
Prof.Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM
Prof.Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK
Doç.Dr. Gürsel KAPLAN
Doç.Dr. Murat KANDEMİR
Doç.Dr. Ali AYLİ
Doç.Dr. Ezeli AZARKAN
Doç.Dr. Mehmet ÜÇER
Doç.Dr. Vahap COŞKUN
Doç.Dr. Nihat TAŞDELEN
Yrd.Doç.Dr. Songül ATAK
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Murat IŞIK
Yrd.Doç.Dr. Filiz YAVUZ İPEKYÜZ
Yrd.Doç.Dr Mehmet KARAARSLAN
Yrd.Doç.Dr. Tahir MURATOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Necat AZARKAN
Yrd.Doç.Dr. Ömer ERGÜN
Yrd.Doc.Dr. Mustafa KOÇAK
Yrd.Doç.Dr. Adil BUCAKTEPE
Yrd.Doç.Dr. Neşe BARAN ÇELİK
Arş.Gör.Dr. M.Burak BULUTTEKİN
Arş.Gör.Dr. Çiğdem KAVAK ÇEKEN
Arş.Gör. İbrahim SİNEKÇİ
Arş.Gör.Dr. Yılmaz YÖRDEM
Arş.Gör. Esma YALÇINKAYA
Arş.Gör. Derya BULUTTEKİN
Arş.Gör. Sema AYDIN
Arş.Gör. Hümeyra DOĞAN
Arş.Gör. Fatma GÖRGÜLÜ
Arş.Gör. Bavver KILIÇOĞLU
Arş.Gör. Ömer Faruk DEMİR
Arş.Gör. Döndü KUŞÇU
Arş.Gör. M.Nuri GÜZEL
Arş.Gör. Ekrem BENZER
Arş.Gör. Yasin BEDİR
Arş.Gör. M.Beşir ESMER
Arş.Gör. Zeynep Uyar HATİPOĞLU

YAPILAN ETKİNLİKLER, EDİNİLEN BAŞARILAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir hukuk dergisidir.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi hakkında ayrıntılı bilgi, fakültenin resmi internet sitesinden alınabilir.