E-tebligat Dönemi Başladı

E-tebligat dönemi 29 Haziran 2015 tarihinde resmen başladı. Bu yeni dönem itibarıyla basılı olarak gönderilen tebliğler, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderilip alınabilecek ve tebligatın durumu anlık olarak da sorgulanabilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7. Maddesinde yapılan değişiklikle anonim, limitet ve komandit şirketlere yapılacak tebligatların bundan böyle elektronik ortamda yapılmasının zorunlu olduğu bilgisine yer verildi. Diğer yandan gerçek ve tüzel kişilere yönelik tebligatlarda e-tebligat seçeneğinin tercih edilmesi isteğe bağlı bırakıldı.

Yükümlülerin e-tebligat alabilmeleri için ise öncelikli olarak KEP adresi almaları gerekiyor. Ayrıca KEP iletileri e-imzasız gönderilemediği için e-tebligatta alıcı ve gönderici kimliğinin e-imza tanımlı olması şart.

E-tebligat hangi kolayları sağlayacak?

  • Haftalarca ulaşması beklenen tebligatlar saniyeler içerisinde e-tebligat olarak ilgili kişiye ulaştırılabilecek.
  • Yargı süreci hızlanacak, bu da davaların daha kısa sürede görülmesini sağlayacak. Bu aynı zamanda hak kayıplarının da önüne geçilmesi anlamına geliyor.
  • Basılı olan tebligat gönderimine göre e-tebligat, yüzde 50 oranında maliyet tasarrufunu da beraberinde getirecek. Böylece binlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçilecek.
  • Postalama, işçilik, saklama ve lojistik iş gücünün yol açtığı maliyetler bakımından da tasarruf sağlanacak.
  • Eski sistemde tebligatın ilgili kişi ya da adrese ulaşıp ulaşmadığı konusunda yaşanan karışıklıklar e-tebligat ile sona erecek. E-tebligatın ilgili kişiye ulaştığı ve okunduğuna dair rapor alınabilecek.