Hukuk Gündemi 2021/27

İnternet medyası ve sosyal ağlarda hukukla ilgili 05-11 Temmuz haftasında gündeme gelen konuları derledik. Haftanın en sıcak gündemi 4. yargı paketinin kanunlaşması olurken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de önemli açıklamalarda bulundu.

#05Temmuz Pazartesi

Kriter dergisinin Temmuz Ağustos 2021 sayısı için kendisiyle söyleşi yapılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: Yeni sisteme geçildikten sonra tabii ki yeni sistemin zorunlulukları sebebiyle, meclis iç tüzüğünde değişiklikler yapıldı, bu kaçınılmaz bir biçimde yapılması gereken değişikliklerdi. Ama yeni bir meclis iç tüzüğü Anayasa’da meclisin bu yeni konumlanışına göre, meclisin rolünü ve gücünü yansıtabilecek bir iç hukuk metni olarak yapılmak zorunda.

#07Temmuz Çarşamba

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Anayasanın vermediği yetkiyi kimsenin kullanmaya hakkı yoktur. Hakim karar verir, hakim kararı yanlış mı verdi bir üst merci var, itiraz etme yetkisi var.  Avukat olduğunuzda da, taraf olduğunuzda lütfen dosyanın dışında bir manipülasyona, dosyadan ayrılmadan yargılamaya sahip çıkın. Hakim savcı olduğunuzda da yine dosya neyi emrediyorsa ona karar verin. Bunu yaparken de milletimizin sizden beklentisi adil kararı makul sürede vermektir. Kim olursa olsun, ben de olsam aynı kararı verirdim dedirtebiliyorsanız, işte orada hakim savcılar da yine görevini yapmış demektir. 

#08Temmuz Perşembe

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, 08.07.2021 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağladığı idari yargı ilk derece mahkemeleri başkan ve hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmalarını duyurdu.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Başkan ve Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: İnsan Hakları Eylem Planı hedeflerimizin uygulama tarafından benimsenmesini ve yasal değişikliklerin hayata geçirilmesini hassasiyetle takip ediyoruz. Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız.

Okuma önerisi:  Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hukuk okulu: Ankara Adliye Hukuk Mektebi

#09Temmuz Cuma

4. Yargı Paketi olarak da kamuoyunda adlandırılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Bölge idare mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07.07.2021 tarihli ve 607 sayılı kararı ekte ilan edildi. Karar, 01.09.2021 tarihinden itibaren uygulanacak.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, yeni kurulan asliye ticaret mahkemeleri ile mevcut bulunan asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin 07.07.2021 tarihli ve 608 sayılı kararı ilan edildi. Karar, 01.09.2021 tarihinden itibaren uygulanacak.

Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu’nun düzenlediği “Cinsel İstismar Suçu Yargılamasında Çocuğun Korunması” başlıklı konferansta konuşan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu: Çocuğun üstün yararı ile adil yargılanma hakkı çelişmiyor, çatışmıyor, birbirini tamamlıyor. Çünkü çocuğun üstün yararı da yargılama sürecinde çocuğun yeni bir travma geçirmesini önlemek ve bunun yanı sıra çocuğa kim bunu yapmışsa, çocuğu kim istismar ettiyse doğru kişiyi bulup, doğru kişiyi mahkûm etmek. Yani herhangi birini mahkûm etmek değil. Gerçekten suçlu olanı mahkûm etmek.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: Adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri, ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir.

Diyarbakır Cezaevi’nin yerine kültür merkezi yapılması ile ilgili olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bir zamanlar 12 Eylül zihniyetinin en acı örneklerinin yaşandığı Diyarbakır Cezaevini kapatıyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için hafızayı da diri tutmalıyız. Bunun için aynı yere, birliğimizin ve kardeşliğimizin nişanesi olacak bir müze kültür merkezi inşa edeceğiz.

#10Temmuz Cumartesi

Adalet Bakanlığı’nın sade ve anlaşılır bir dille hazırladığı mağdur bilgilendirme sitesi hizmete açıldı.