Hukuk Gündemi 2021/26

Hukuk alanında yaşanan gelişmelerle ilgili internet medyasında öne çıkan haberleri derledik. Bu haftaya sosyal medyada gündeme gelen iki çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı Elmalı Davası damga vurdu.

#29Haziran Salı

Türkiye’yi sarsan Elmalı davasıyla ilgili olarak sanıkların Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanmasına ilişkin itirazın Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki toplayan olayla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı. Gül, Twitter mesajında “Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı.” dedi.

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Sözleşme’nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı ifade edildi.

#30Haziran Çarşamba 

“Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normallaşme ve Alınacak Tedbirler” başlıklı genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre kamuda çalışma saatleri 08.30-17.00’ye alınırken 60 yaş üzeri ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılmaya devam edecek.

#1Temmuz Perşembe 

Uzun bir süredir konuşulan Hayvanların Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifinde tanımları düzenleyen maddede değişiklik yapılarak “süs” ibaresi çıkarılacak. Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak. Dijital kimliklendirme yapmayan kedi ya da köpek sahipleri hayvan başına bin 200 lira ceza ödeyecek.

Adalet Bakanlığı tarafından avukatların duruşmalara online olarak katılmasını içeren usul ve esaslara ilişkin “Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. E-duruşmalar mahkeme huzurunda yapılan duruşmayla aynı hukuki sonuçları doğuracak. Ayrıca duruşmalarda tanık, bilirkişi veya uzmanın dinlenilmesine resen karar verebilecek.

20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin duyurulmasının ardından sözleşme 1 Temmuz 2021 itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 4. Ulusal Eylem Planı’nın hayata geçirileceğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter’dan yaptığı açıklamada “4. Ulusal Eylem Planı’nı (2021-2025) hayata geçiriyoruz. Şiddete birlikte dur diyelim” ifadelerini kullandı. 

#2Temmuz Cuma

Anayasa Mahkemesi “Devlet Hizmetinden Çıkarılan Doktorların Belirli Bir Sürenin Bitiminde Mesleklerini İcra Edebilmelerini Öngören Kuralın” iptaline karar verdi. Yapılan açıklamada “29/4/2021 tarihinde görülen E.2019/13 numaralı dosyada, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen ek 15. maddenin birinci ve ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.” denildi.