İHÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, UNIDROIT Yönetiminde

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü (UNIDROIT) 2019-2023 dönemi yönetim konseyi üyeliğine seçildi.

Prof. Dr. Çalışkan, UNIDROIT’in 77. Genel Kurul Toplantısında 2019-2023 dönemi yönetim konseyi üyeliği seçiminde Türkiye adayı olarak yer aldı.

Merkezi Roma’da bulunan Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü (International Institute for the Unification of Private Law), özel hukukun yeknesaklaştırılması amacıyla 1926 yılında Milletler Cemiyetine bağlı olarak kuruldu. Çalışmalarını uluslararası kuruluş olarak bağımsız bir şekilde devam ettiren, özel hukukun yeknesaklaştırılması ve özellikle uluslararası ticaret hukukunun gelişmesi amacıyla anlaşmalar, model kanunlar ve ilkeler hazırlayan UNIDROIT’in Ekim 2018 itibarıyla aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 63 üyesi bulunmakta.

UNIDROIT Yönetim Konseyi, alanında uzman yirmi beş hukukçudan oluşacak şekilde beş yılda bir yenileniyor. Konsey üyeleri, genel kurul tarafından belirleniyor. Yönetim Konseyi’nin kararları doğrultusunda çalışma grupları, uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla faaliyetler yürütmekte.

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan Kimdir?

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, lisans eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisansını 1998 yılında Case Western Reserve Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, doktorasını 2002 yılında Washington University in St Louis Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku ve Uluslararası Tahkim alanlarında uzmanlaşan Prof. Dr. Çalışkan, Doçent unvanını 2009 yılında “WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü” isimli teziyle, Profesör unvanını 2014 yılında “Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri” takdim teziyle aldı.

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan’ın Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku ve Uluslararası Tahkim alanlarında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmış kitapları bulunmaktadır:

  • Turkish Private International Law: Selected Documents (2017),  Adalet, 2. Baskı, Ankara, (Dr. Zeynep Çalışkan ile Birlikte).
  • Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri (2014), Beta, İstanbul.
  • Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü (2008).Değişim, İstanbul.
  • The Development of International Investment Law Lessons From the OECD MAI Negotiations and Their Application to a Possible Multilateral Agreement on Investment (2008), Dissertation.com, New York.
  • Legal English For Turkish Law Students (2007), Değişim, İstanbul.
  • Foreign Investment Law, Bölüm adı: ICSID Jurisdiction: Whose Dictionary Will be Used For the Definition of “Investment” and “Scope of Consent”, (2016), Seçkin, Ankara.
  • Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanism, Bölüm adı: Dispute Settlement in International Investment Law, (2011), Nijhoff International Trade Law Series.
  • Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Kirizi, Bölüm adı: Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya’daki Türk Yatırımları, (2011), Küre, İstanbul.