İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Aydın Üniversitesi ülkemizde ve dünyada yaptıkları bilimsel çalışmalarla ün kazanmış deneyimli akademik kadrosu, İstanbul’un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir ve kampüs üniversitesidir.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin, Avrupa Komisyonu’nun AKTS (Avrupa Kredi ve Transfer Sistemi) ve Diploma Eki uygulamalarını mükemmellik düzeyinde hayata geçiren Avrupa üniversitelerine vermiş olduğu “AKTS Etiketi (ECTS Label)” ve “Diploma Eki Etiketi (DS Label)” ödülleri için yaptığı başvurunun onaylanmasından bu yana İAÜ diplomasına sahip olan öğrencilerine Avrupa’nın kapıları ardına kadar açık durumda. Örneğin İşletme bölümünü bitirdiğiniz takdirde aldığınız diplomanın artık Avrupa’da da geçerliliği var. Bu “bir dünya üniversitesi” olma yolunda üniversitenin attığı adımlardan yalnızca biri.

KURULUŞU

İstanbul Aydın Üniversitesi, kar amacı gütmeyen ve devlet tarafından tanınmış bir vakıf üniversitesidir. 18.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de 26526 sayı ile yayımlanan Kanun Numarası ile 5656 Ek-73’e göre kurulmuştur.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakltesi TABAN VE TAVAN PUANI

2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakülteye ait taban ve tavan puanlar şu şekilde oluşmuştur:

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Puan Türü: TM-3

  • %25 Burslu En Küçük Puan: 324,72966 – En Büyük Puan: 380,77030
  • %50 Burslu En Küçük Puan: 391,98503 – En Büyük Puan: 406,77394
  • Tam Burslu En Küçük Puan: 408,44629 – En Büyük Puan: 414,36016

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burssuz ücreti: 40.000 TL

  • %50 Burslu ücreti: 20.000 TL
  • %30 Burslu (İlk 5 tercihinde gösterenler için) ücreti: 28.000 TL
  • %25 Burslu ücreti: 30.000 TL

VİZYON-MİSYON

İstanbul Aydın üniversitesinin misyonu,

Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan bir alt yapıya sahip olarak, bilginin ürüne dönüşümünü hızlandıran, dünya standartlarında temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve mesleki yetkinliği öne çıkaran eğitim yoluyla topluma hizmet eden bir kurum olmak,

Yerleşkeyi farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirerek, öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir çevreye, bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak mesleklerinde yetkin bireyler olarak hazırlamak

Akademik dünya, iş dünyası ve STK’lar ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmak,

Toplumu ve bireyleri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmek,

Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi olmaktır.

Vizyonu, “bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında mesleki yetkinlik edinerek yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.”

AKADEMİK KADRO

FakülteDekanı: Prof. Dr. Ahmet Nizamettin Aktay

DekanYardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hilal Yener Coşkun

Öğretim Elemanları:

Prof. Dr. İsmail Yılmaz Aslan
Prof. Dr. Yadigar İzmirli
Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu
Prof. Dr. Selçuk Öztek
Prof. Dr. Atila Özer
Prof. Dr. Cevdet Salih Şahiniz
Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir
Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy
Doç. Dr. Cenk Akil
Doç. Dr. Ebru Ceylan
Yrd. Doç. Dr. Hilal Yener Coşkun
Yrd. Doç. Dr. Nuri Erdem
Yrd. Doç. Dr. Ali Hakan Evik
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Öztezel

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi resmi internet sitesine buradan ulaşılabilir.