Prof. Dr. Levent Akın Kimdir?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı görevini yürüten Prof. Dr. Levent Akın, 1968 İzmir doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Akın, aynı fakültede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevliliğine başladı. 2013 yılında Profesör unvanını alan Akın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının talebi üzerine “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “İş Mahkemeleri Kanunu” hazırlık çalışmalarına katıldı, bu amaçla da Almanya’daki Federal Yargıtay ve istinaf mahkemelerinde çalışmalar yaptı.

2009 yılında İsviçre’deki Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Kuruluna 2009 yılında katılan Türk delagasyonunun içinde yer alan Prof. Dr. Levent Akın’ın çalışma alanları arasında Bireysel İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Toplu İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Tazminat Hesaplamaları ile Fikri ve Sınai Haklar Hukuku yer almaktadır.

Hukuk fakültelerinde İş Hukuku, Sosyal Sigortalar Hukuku; ODTÜ Endüstri Mühendisliğinde İşletme Hukuku (Business Law) dersleri veren Prof. Dr. Akın, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Üçlü İş İlişkileri, İş Hukukunda İş Güvencesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşverenlik, İş Hukukunda Tazminatlar, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Hukuki Sonuçları başlıklarında yüksek lisans / doktora dersleri vermektedir.

Prof. Dr. Levent Akın’ın yayımlanmış beş kitabı bulunmaktadır:

  • İş Sağlığı Güvenliği ve Alt İşverenlik, Ankara 2013
  • Zorunlu Banka Sandıklarınca Bağlanan Aylıklarda Alt Sınır Sorunu, Ankara 2009
  • Sosyal Güvenlik Hukukunda Bağımlı Çalışanların Maluliyeti, Ankara 2007
  • İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara 2001
  • BAĞ-KUR Sigorta Yardımları, İstanbul 1996

Yukarıdaki bilgilerde eksiklikler veya yanlışlıklar olduğunu tespit ettiyseniz lütfen bizimle iletişime geçin.