Yeni Çıkan Hukuk Kitapları Ocak 2021

Her ay hukukçular tarafından alanında uzman oldukları konularda kitaplar yayımlanmakta ve kullanıcıların faydasına sunulmakta. Türkiye Hukuk olarak, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlattığımız yeni yayımlanan hukuk kitaplarını listelemeye devam ediyoruz.

Hukuk öğrencilerine kitap önerileri açısından da önemli olan bu listede, sadece ilk kez yayımlanan eserlere yer verdik. Ocak ayında 1. baskısını yapan hukuk kitaplarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler

 • Hazırlayan: Mustafa Emir Üstündağ
 • Yayınevi: Aristo Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 609

İş Hukukunda İçtihat Farklılıklarının Giderilmesi Kararları ve Yorumu

 • Hazırlayan: Ahmet Evcimen
 • Yayınevi: Aristo Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 85

Etik Adalet Sosyal Umut

 • Hazırlayan: Sezal Çınar Özkan
 • Yayınevi: Beta Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 166

Türk Hukukunun Genel Esasları

 • Hazırlayan: Kudret Güven
 • Yayınevi: Savaş Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 320

Medeni Usul Hukukunda Dava Ehliyeti

 • Hazırlayan: Cansu Atıcı
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 503

Mahkeme Kararlarının Açıklanması ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi

 • Hazırlayan: Zeynel Sayar
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 159

İzaha Davet Kurumu

 • Hazırlayan: Mine Uzun Çam
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 247

Ceza Hukukunda Davranış ve Netice

 • Hazırlayan: Yaprak Öntan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 376

Sözleşme Örnekleri

 • Hazırlayan: Filiz Berberoğlu Yenipınar
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 541

Yabancıların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması

 • Hazırlayan: Fatih Solak
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 280

Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmaları, Nitelikleri ve Görevlerinin Sona Ermesi

 • Hazırlayan: Halil İbrahim Eriş
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 150

Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Yorumlanması

 • Hazırlayan: İsmail Özgün Karaahmetoğlu
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 495

Şirketler Topluluğunda Hukuki Sorumluluk

 • Hazırlayan: Güray Özsu
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 320

Medeni Usul Hukuku

 • Hazırlayanlar: Ali Cem Budak, Varol Karaaslan
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 318

Sokrates’in Savunması

 • Çeviri: Elif Çelik
 • Yayınevi: Platon Hukuk
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 55

İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Covid 19 Salgınının Kira Bedeli Ödeme Borcuna Etkisi

 • Hazırlayan: Cüneyt Bellican
 • Yayınevi: Aristo Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 81

Denkleştirme Taleplerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukuk ve Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

 • Hazırlayan: Duygu Ercan
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 207

Şirket Yetkililerinin Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Kabahat ve Suç Sorumlulukları

 • Hazırlayan: Sedef Ünal
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 315

Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat Bakımından İfade ve Sorgu

 • Hazırlayan: Burcu Zoğlar Durmaz
 • Yayınevi: İstanbul Arşivi
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 295

Bağlı Tüketici Kredilerinde Bankanın Sorumluluğu

 • Hazırlayan: Hava Yenice Özgöz
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 

Bireysel İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

 • Hazırlayan: Beyza Çağla Şahin
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 141

Milletlerarası Andlaşmaların Evrimsel Yorumlanması

 • Hazırlayan: Ümit Barış Bayındır
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 167

Uluslararası İnsancıl Hukukta İnsani Yardım

 • Hazırlayan: Fatih Durmaz
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 153

The Permanent Establishment Issue Of Digital Economy And Profit Attribution To The Permanent Establishment

 • Hazırlayan: Mahmut Aydemir
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 116

Alman Ceza Hukuku Genel Kısım

 • Hazırlayanlar: Eric Hilgendorf, Brian Valerius, Salih Oktar
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 396

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

 • Hazırlayan: Engin Turhan
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 360

Anonim Ortaklıkta İade Yükümlülüğü

 • Hazırlayan: Nuri Erdem
 • Yayınevi: Vedat Kitapçılık
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 466

Ticari Form Olarak Üç Boyutlu Markalar ve Korunması

 • Hazırlayan: Kutlu Oytaç
 • Yayınevi: Vedat Kitapçılık
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 214

Prof. Dr. Galip Sermet Akman’a Armağan

 • Hazırlayan: Saibe Oktay Özdemir, Azra Arkan Serim, Atilla Altop
 • Yayınevi: Filiz Kitabevi
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 837

Kanunlar İhtilafı Hukuku Milletlerarası Usul Hukuku

 • Hazırlayan: Gülin Güngör
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 357

Türkiye’nin Değişen Göç Politikası ve Belediyeler: İstanbul Örneği

 • Hazırlayan: Kamil Özaslan
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 375

Şartla Salıverilme Müessesesi

 • Hazırlayan: Nuri Berkay Özgenç
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 415

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 • Hazırlayan: Betül Merve Yılmaz
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 223

Kanun Yolları

 • Hazırlayanlar: Salih Kocalar, Yunus Biçen
 • Yayınevi: Bilge Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 434

Kamu Alacaklarına İlişkin Tasarrufun İptali Davaları

 • Hazırlayanlar: Talih Uyar, Alper Uyar, Cüneyt Uyar 
 • Yayınevi: Bilge Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 383

Gümrük Hukuku Kapsamında Kaçakçılık Suçları

 • Hazırlayan: Tunay Köksal, Mustafa Danışman
 • Yayınevi: Bilge Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 630

Bir Güvenlik Tedbiri Türü Olarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (Hak Yoksunlukları)

 • Hazırlayan: Ahmet Hulusi Akkaş
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 288

İşçilik Ödemelerinde SGK Uygulamaları ve Bordrolama Pratiği

 • Hazırlayan: Ersin Umdu
 • Yayınevi: 4T Yayınevi
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 186

Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler

 • Hazırlayan: Damla Songur
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 343

Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları

 • Hazırlayan: Pınar Çağlayan Aksoy
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 342

Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu

 • Hazırlayan: Enes Gültekin
 • Yayınevi: Adalet Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 176

Multidisciplinary Perspectives of AI: Past, Present, Future

 • Hazırlayan: Harika Süklün
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 143

Görüntü Üzerinde Kişilik Hakkı

 • Hazırlayan: Semih Yünlü
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 582

A Critical Role Of Diplomatic Protection In Investor-State Disputes

 • Hazırlayan: Resul Habyyev, Serkan Kaya
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 286

İslami Bankacılık ve Finans Uyuşmazlıklarında Hukuk Yargılaması ve Tahkim

 • Hazırlayan: Onur Kalkan
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 312

Fikir ve Sanat Eserleri Hukukuna Göre Güzel Sanat Eserleri ve Eser Sahibinin Hakları

 • Hazırlayan: Salih Polater
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 361

İnsan Hakları Hukukunda Cinsiyet Temelinde Ayrımcılık Yasağı

 • Hazırlayan: Mihriban Toluay
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 225

KKTC Özel Hukuku Cilt 3 Sözleşmeler Hukuku

 • Hazırlayan: Şölen Külahçı
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 248

Demokrasi, Partiler ve Siyasetin Finansmanı

 • Hazırlayan: Aslan Delice
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 247

Önceki Hukukumuzda Hacr

 • Hazırlayan: Muhammed Ali Aktaş
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 203

İnsan Hakları Açısından Enerjiye Erişim Kavramı

 • Hazırlayan: Pınar Aksakal Aydın
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 151

Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Toplu Yönetimi ve Kamusal Denetimin Boyutları

 • Hazırlayan: Özgür Semiz
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 251

Yorumluyorum 23

 • Hazırlayan: Ersan Şen
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 552

Çevre Ceza Hukuku Çevre Ceza Genel Hükümler Cilt I

 • Hazırlayan: Gülsün Ayhan Aygörmez
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 449

Eser Sözleşmesinde İfa İmkansızlığı

 • Hazırlayan: Emrah Kulaksız
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 236

Bayilik Sözleşmesi

 • Hazırlayan: Elif İlkay Nurcu
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 154

Salt İdari Eylem Karşısında İdarenin Sorumluluğu

 • Hazırlayan: Talha Erdoğmuş
 • Yayınevi: On İki Levha Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 229

Çocuğun Yüksek Menfaati İlkesinin Rolü

 • Hazırlayan: Merve Sizer
 • Yayınevi: Yetkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 208

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

 • Hazırlayan: Ümran Aktaş Çelik
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 129

Kiraya Verenin Hapis Hakkı

 • Hazırlayan: Batuhan Bulut
 • Yayınevi: Seçkin Yayınları
 • Basım Tarihi: Ocak 2020 – 1.Baskı
 • Sayfa Sayısı: 136