1932’den Beri Uygulanan Çocuk Teslimi-İcra İlişkisi Kaldırılıyor

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan, yargı reformunun beşinci paketi olarak da adlandırılan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 30 Mayıs 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürülüğe de giren 5. Yargı Paketi, çocukların icra yoluyla teslimi başta olmak üzere icra sistemine köklü değişiklikler getiriyor.

5. Yargı Paketinde Çocuk Teslimine Düzenleme

  • Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan mevcut “zor kullanma usulü” kaldırıldı.
  • 1932 yılından beri uygulanan çocuk teslimi-icra ilişkisi tamamen kaldırılıyor. Yapılacak bazı mevzuat değişikleriyle çocuk tesliminde icra dairelerine yapılan ödemeler son bulacak, söz konusu masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Mevzuat değişikliklerinin ardından bir yıl sonra da pilot uygulama başlatılacak.
  • Çocuğun tesliminden ve çocukla kişisel ilişki kurulmasından sadece Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri görevli olacak.
  • Çocuğun teslim ve çocukla iletişim işlemleri, çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.
  • Bu süreçteki tüm işlemler tamamen ücretsiz olacak, harç alınmayacak. Masrafların tamamı devlet bütçesinden karşılanacak. 
  • Söz konusu işlemler çocuğun örselenmemesi için kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin sosyal hizmet merkezleri, gençlik merkezleri, aile yaşam merkezleri gibi mekânlarda yapılacak.
  • Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacak.
  • Kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı değiştirilebilecekBu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek.

Kaynak: adalet.gov.tr