5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilerek 15 Temmuz 2005 tarihli 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi.

Toplam dört kısım, sekiz bölüm ve elli maddeden oluşan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu‘nun bölüm ve başlık sıralamaları şu şekildedir:

 • BİRİNCİ KISIM
  • Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler
     • Amaç
     • Kapsam
     • Tanımlar
     • Temel ilkeler
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
     • Koruyucu ve destekleyici tedbirler
     • Kuruma başvuru
     • Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması
     • Tedbirlerde yetki
     • Acil korunma kararı alınması
     • Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi
     •  Çocuklara özgü güvenlik tedbiri
     • Akıl hastalığı
     •  Tedbir kararlarında usûl
     • Kanun yolu
  • İKİNCİ KISIM
   • Soruşturma ve Kovuşturma
    • BİRİNCİ BÖLÜM
     • Soruşturma
      • Soruşturma
      • Çocuğun gözaltında tutulması
      • İştirak hâlinde işlenen suçlar
      • Çocuğun nakli
      • Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
      • Adlî kontrol
      • Tutuklama yasağı
    • İKİNCİ BÖLÜM
     • Kovuşturma
      • Duruşma
      • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
      • Uzlaşma
  • ÜÇÜNCÜ KISIM
   • Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı
    • BİRİNCİ BÖLÜM
     • Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi
      • Mahkemelerin kuruluşu
      • Mahkemelerin görevi
      • Mahkemelerin yargı çevresi
      • Hâkimlerin atanmaları
    • İKİNCİ BÖLÜM
     • Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk
      • Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu
      • Çocuk bürosunun görevleri
      • Kolluğun çocuk birimi
      • Görevlilerin eğitimleri
    • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     • Sosyal İnceleme
      • Sosyal çalışma görevlileri
      • Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri
      • Sosyal inceleme
    • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
     • Denetim
      • Denetim altına alma kararı
      • Denetim görevlisinin görevlendirilmesi
      • Denetim görevlisinin görevleri
      • Denetim plânı ve raporu
      • Denetimin sona ermesi
      • Sosyal inceleme ve denetim raporları hakkında bilgi edinme
  • DÖRDÜNCÜ KISIM
   • Çeşitli Hükümler
    • Uygulanacak hükümler
    • Çocuğun giderleri
    • Kamu görevlisi
    • Kurumlar
    • Kadrolar
    • Yönetmelik
    • Yürürlükten kaldırılan hükümler
    • Yürürlük
    • Yürütme
1.5.5395

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.