Borç Senedi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Doldurulmamış Boş Senede Kesinlikle İmza Atmayın…

senet 1

Tarafınızdan imzalanmış boş senetler art niyetli  kişilerin elinde, telafisi mümkün olamayacak zararlar doğurabileceğini unutmayınız . Bir imza yüzünden tüm mal varlığınızı kaybeden insanların haberlerini çık çık duymuş olmalısınız. Senedin ‘rakam’ ve ‘vade’ kısmı doldurulduktan sonra imzalamalısınız. Böylelikle ödeme tarihinden önce istenmeyen bir durumla karşılaşmış olmazsınız.

Borç Senedine Çift İmza Atmayın…

sene

Eskiden iki imza atılmasının sebebi, senetlerin üzerine damga pulu yapıştırılıyor olmasındandı. İmzanın biri pulun üzerine, diğeri ise açığa atıla gelmekteydi. Ancak günümüzde damga pulu uygulaması  kalktığından, senet üzerine sadece tek imza atmasız yeterlidir. Birden fazla imza atarsanız kötü niyetli kimseler tarafından suistimal edilebilir. Mesela gerçek veya tüzel kişiler adına imzaladığınız bir senede, adınız soyadınızı da eklerler ve hukuken borcun ödenmesinde sizde sorumlu olmuş olursunuz.

Borç Taksitlerle Ödenecek İse Tek Senet Yapmayın…

Eğer borcunuzu taksitler şeklinde ödeyecekseniz o zaman taksit adedi kadar senet yapın. Bazı durumlarda  alacaklı  ‘Biz tek senet yapıyoruz, uygulamamız böyle…’ diyebilir. Eğer imzalamak zorunda kalırsanız, borcun menşeini, hangi tarihlerde hangi miktarda ödeneceğini ve borcun tamamı için anlaşılan vade tutarını  gösterir bir yazılı sözleşme yapın. Sözleşmenin aslından bir suret de kendinize almayı unutmayın.

Senedin Üzerine Para Birimini Yazmayı Unutmayın…

dollareuro

Türk lirası olarak borçlanmış olabilirsiniz. Senede sonradan yapılacak bir ilaveyle bu borç  Dolar ya da Euro cinsine dönüşebilir.

Borç  Senedinin ‘yazı ile’ olan kısmını dikkatlice doldurun…

Senedin yazı ile olan kısmını göz gezdirerek değil dikkatli bir şekilde okuyun. Miktarı yazarken rakamları ifade eden kelimelerini bitiştirerek yazınız. Yazı ve rakam arasında ihtilaf çıkarsa, mahkeme yazı ile olan kısma itibar edeceğini bilin…

Borcu Belirten Rakamların Başını ve Sonunu Kapatın…

Borç miktarının başını ve sonunu  (#, = ) gibi sembolleri kapatın ki rakama sonradan ilave yapılamasın.

Borç Senedini Mümkünse Kendi El Yazınız İle Doldurun…

Mutat minval üzere senedi alacaklı hazırlamakta ve borçlu sadece imza atmaktadır. Alacaklı sonradan rakamı küçük bir kalem hareketiyle değiştirebilir. Kötü bir durumla karşılaşmamak için kendi el yazınız ile doldurmayı teklif edin.

Teminat Senedinin Üzerine ‘Teminattır’ Yazılması Yeterli Değildir…

teminat-senet

Neyin teminatı olduğunun da  yazılması gerekir. Sadece teminattır ibaresi hükmen yazılmamış sayılır. Sol tarafta gösterilen yere teminat senedinin konusu hakkında kısa bir not düşülebilir. Örneğin İş bu senet, … araç satışından kalan bakiyenin … TL’lik vadesi ödendiğinde aracın tesliminin gerçekleşeceğini gösteren teminat senedidir.

Ayrıca arka tarafa (ciro edilen kısım) – “Bu senet … iş akit sözleşmesinde taraflardan … kişinin yükümlü olduğu ileri belirtilen zamanda belirtildiği şekilde yapılacağına dair teminat olarak düzenlenmiştir. İçeriği dışında kullanılamaz, devredilemez, sözleşme dışı işlemlerde ve sözleşmenin tamamlandığı anda geçersizdir” şeklinde ibare eklenmelidir.

Borcunuzu Senedin Aslını Teslim Almadan Ödemeyin…

Alacaklı ne kadar tanıdık olursa olsun ‘Ben senedi yırtarım, bulunca sana iade ederim’ gibi sözlere itibar etmeyin. Alacaklı kötü niyetliyse senedi cirolayıp başkasına vermiş olabilir. Artık hukuken yetkili hamil olmadığından, senet aslını almadan ödeme yaparsanız, borç senedi elinde olan yetkili hamile 2. kez aynı borcu ödemek zorunda kalabilirsiniz.