12 Eylül halk oylaması sonrası HSYK yeniden yapılandırıldı

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasıyla Anayasanın ilgili hükümlerinde değişikliğe gidilerek Hakimler ve Savcılar Kurulu geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılmıştır. Bu değişiklikle üye sayısı 22’ye yükseltilmiş, Teftiş Kurulu HSYK’ya bağlanmış, Kurul‘un kendi sekretaryası ve bütçesi oluşturulmuş, kararlara karşı etkili bir itiraz mekanizması öngörülerek meslekten çıkarılma cezası yönünden de yargı yolu denetimi getirilmiştir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015