İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tanol'un imzasını taşıyan bu tebliğ, 7 Nisan 2015 tarihinde İ. Kemerburgaz Üniversitesi'nde düzenlenen Disiplinler Arası ve Ceza Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Ticaretiyle Mücadele Sempozyumu'nda sunulmuştur....
Genel Olarak Vekâlet Sözleşmesi Vekâlet sözleşmesinin amacı, iş görme olmakla beraber, konusunu insan emeği veya faaliyetleri oluşturmaktadır. Bir yapmama (kaçınma) edimi veya haksız fiil niteliğindeki maddi fiiller vekâlet sözleşmesinin oluşmasını engelleyecektir. Borçlar Kanunu’muz 386-398. maddeleri arasında...
Av. Mustafa Tırtır / İstanbul Barosu Avukatı Bilindiği üzere 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 4 Temmuz 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun zaman içerisinde çeşitli maddelerinde değişiklik olmuştur. 3.8.2002 tarihinde kabul edilen 4771 sayılı...
Noterlik iş ve işlemleri, çok eski tarihlerden beri bir ihtiyaç olarak doğmuş ve bir kurum olarak düzenlenegelmiştir. Noterliğin esaslı bir şekilde ilk tatbikatlarına Roma Hukukunda ve İslam Hukukunda rastlanmaktadır. Dördüncü ve beşinci yüzyıllarda Roma Devlet...
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez / Galatasaray Ü. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi Hukuk Muhakemeleri Kanununun tüketici hukuku bakımından getirdiği iki önemli yenilik bulunmaktadır. Bunlardan ilki topluluk davası, ikincisi ise, tüketici mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin değişikliklerdir....
Prof. Dr. Turgut Öz / Galatasaray Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilimdalı 1) Düzenlenmesi ve kapsamı: Türk Hukukunda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulamasında en çok yer tutan ve en sık rastlanılan uyuşmazlıklar, tüketicinin ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan şikayetleridir....
Uluslararası Tahkim Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku İlişkisi Üzerine Başlangıç Notları - Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Tahkim Davalarına Konu Uyuşmazlıkların Ayrıca AİHM’e Götürülmesi* Doç. Dr. H. Burak Gemalmaz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Herkesi saygıyla selamlıyorum, Belki de bugün en...
AB YÖNERGESİ VE BAZI YABANCI DÜZENLEMELERİN IŞIĞINDA TÜRK HUKUKUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER Prof.Dr. Ergun ÖZSUNAY / LL.M. (Harvard) / İstanbul Ü. Hukuk Fak. (Em.) / İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. A. AB’DE “ÜRÜN SORUMLULUĞU”NA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER I. AB’de “Ürün Sorumluluğu” Yönergesi 1....
Türkiye Hukuk'un da destekçileri arasında bulunduğu, Hukukçular Derneği tarafından 13-14 / 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen Demokrasi Okulu Sertifika Programı'nın birinci gününün son konuşmacısı Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir'di. Başdemir, "Dinler, İslam ve Demokrasi" konularında bilgi aktarımında...
Son günlerde tanıdığımız birçok kişinin sosyal medyada yaşlı fotoğraflarıyla karşılaştık. İlk kez 2017 yılında Wireless Lab adındaki Rus şirketi tarafından yayımlanan FaceApp en büyük patlamasını geçen günlerde yaşadı. Birçok ünlü ve fenomenin de kendi yaşlandırılmış...