Doç. Dr. Enver ARPA / D.İ.B Başkanlık Müşaviri Giriş İnsan hakları ihlalleri bağlamında Sudan hakkında bir değerlendirmede bulunmak için önce ülkenin yaşadığı siyasi süreci, sosyo-ekonomik durumu ve uluslararası siyasetteki konumunu tahlil etmek kaçınılmaz bir durum arz etmektedir. Sudan...
Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu (24-15 Kasım 2011) 1. Oturum / 1. Gün Oturum Başkanı Avni Dilber (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı) 1. GİRİŞ Son 50 yıldır bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeyle birlikte toplumların bilgi toplumuna doğru...
Hakimlik ve Cumhuriyet Savcılığı dünyada olduğu gibi Ülkemizde de en saygın mesleklerdendir. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının mesleğe kabulleri, stajları, özlük hakları ve sorumlulukları 2802 Sayılı kanunla düzenlenmiştir. İnsanların bir arada yaşamaya başlayarak toplumsal hayatı oluşturmasıyla birlikte,...
Toby Cadman - Barrister-at-law I. Introduction: 1. One of the most divisive political issues to be discussed is that of Israel and its occupation of Palestine. It remains a highly volatile and deeply emotive subject that involves...
Türkiye Hukuk'un da destekçileri arasında bulunduğu, Hukukçular Derneği tarafından 13-14 / 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen Demokrasi Okulu Sertifika Programı'nın birinci gününün son konuşmacısı Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir'di. Başdemir, "Dinler, İslam ve Demokrasi" konularında bilgi aktarımında...
Son günlerde tanıdığımız birçok kişinin sosyal medyada yaşlı fotoğraflarıyla karşılaştık. İlk kez 2017 yılında Wireless Lab adındaki Rus şirketi tarafından yayımlanan FaceApp en büyük patlamasını geçen günlerde yaşadı. Birçok ünlü ve fenomenin de kendi yaşlandırılmış...
Kişiler arasındaki ihtilafların çözümünde, bilinen olağan yollar dışında hukukumuzda yeni bir alternatif çözüm yolu düzenlenmiştir. Yabancı ülkelerde farklı şekillerde uygulamaları olsa da ülkemizde tamamen kendine özgü bir düzenleme ile “arabuluculuk” uygulaması başlamıştır. Uygulama, süreç içerisinde...
Uluslararası hukukun, terörizmle mücadele kapsamında sunduğu yaklaşımlar barışçı yollar ve kuvvet kullanmaya dayalı yollar olmak üzere iki üst başlıkta toplanabilir. 1. BARIŞÇI YOLLAR BM Andlaşması ve diğer uluslararası belgelerde uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle barışçı yollara başvurulması gerekliliği ifade edilmiştir....
Prof. Dr. Linda Arcelin Lécuyer / Université de La Rochelle - France First of all, I want to thank the organizers of this international symposium. It’s an honor to be among you and a real pleasure...
Kanun dilini anlamak, söylenen sözleri içselleştirmek, inandığımızı hür bir şekilde beyan etmek, bu düşüncelerimizi başka fikirler ile tartışmak, bir ideoloji ile çevrelendiğinizi hissetme, bireylerin refahı için tesis edilen “devleti” güçlendirmez. Önemli olan devletin, her dili...