Toby Cadman - Barrister-at-law I. Introduction: 1. One of the most divisive political issues to be discussed is that of Israel and its occupation of Palestine. It remains a highly volatile and deeply emotive subject that involves...
Doç. Dr. Enver ARPA / D.İ.B Başkanlık Müşaviri Giriş İnsan hakları ihlalleri bağlamında Sudan hakkında bir değerlendirmede bulunmak için önce ülkenin yaşadığı siyasi süreci, sosyo-ekonomik durumu ve uluslararası siyasetteki konumunu tahlil etmek kaçınılmaz bir durum arz etmektedir. Sudan...
Prof. Dr. Abdulhamit Birışık / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ÖZET İslam dini aslında insanların kendi yapı ve karakterlerine, ilgi alanlarına, eğilimlerine göre cemaatler oluşturmasına karşı çıkmaz. İslam’ın üzerinde durduğu en önemli nokta her ne ad ile olursa...
Anonim ve limited şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerinin cezai sorumluluğu ile ilgili çalışmamızda, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 20. maddesinde yer alan cezaların şahsiliği prensibi dikkate alınacaktır. Gerek Anayasa’mızın...
Kanun dilini anlamak, söylenen sözleri içselleştirmek, inandığımızı hür bir şekilde beyan etmek, bu düşüncelerimizi başka fikirler ile tartışmak, bir ideoloji ile çevrelendiğinizi hissetme, bireylerin refahı için tesis edilen “devleti” güçlendirmez. Önemli olan devletin, her dili...
Genel Olarak Vekâlet Sözleşmesi Vekâlet sözleşmesinin amacı, iş görme olmakla beraber, konusunu insan emeği veya faaliyetleri oluşturmaktadır. Bir yapmama (kaçınma) edimi veya haksız fiil niteliğindeki maddi fiiller vekâlet sözleşmesinin oluşmasını engelleyecektir. Borçlar Kanunu’muz 386-398. maddeleri arasında...
En kötü kanun, en iyi uygulayıcının elinde en iyi kanun haline gelir. En iyi kanun da, kötü uygulayıcının elinde en kötü kanun haline gelir… Bilindiği üzere 1 Haziran 2005 tarihinde 5237 sayılı TCK yürürlüğe girmiş, aynı...
Değerli okuyucular; ilk yazı deneyimimde İdeal Hukuk Dergisi okuyucularıyla buluşma fırsatını yakalamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Elimden geldiğince öğrenci bakışıyla bu yazıda Türk hukuku açısından son derece önemli bir dönemeç olan ‘12 Eylül 2010 Referandum’unu...
Özel olarak hukuk felsefesi bir yana, ülkemizde ‘felsefe yapmak’ ne yazık ki pek de olumlu bir faaliyet olarak görülmemekte. Felsefe yapmaya yüklenen menfi manalar en naif bakışla boşa ‘vakit geçirmek’, ‘zamanını boşa harcamaktan’ başlayarak ‘kafayı...