Mersin Barosu’nun Youtube kanalında “Vergi Uyuşmazlıkları Temel Eğitimi” başlıklı bir yayın gerçekleştirildi. Mersin Barosu Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz’ın moderatörlüğünü yaptığı yayına katılan TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Nihat Bayar vergi...
İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu tarafından “Yapay Zekâdan Blokzincire Teknolojinin Fikri ve Sınai Haklara Etkileri” başlıklı bir çevrim içi yayın gerçekleştirildi. Yayına konuşmacı olarak katılan Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve...
Hukukçu Kadınlar Derneği’nin Youtube kanalında “Medyada Hukuk ve Etik” başlıklı bir çevrim içi yayın gerçekleştirildi. Yayına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin katıldı. Şahin RTÜK’ün görevi ve yapısıyla ilgili önemli bilgiler...
Haber: Taha Ahmet Özel Türk Ceza Hukuku Derneği’nin Pazartesi Forumları kapsamında düzenlediği çevrim içi yayında Zorunlu Aşı ve Ceza Hukuku konusu ele alındı. Yayına konuk olan Prof. Dr. Özlem Yenerer...
İzmir Barosu tarafından “AİHM Kararlarının Ulusal Hukukta İcrası” başlıklı bir çevrim içi yayın düzenlendi. Yayına konuşmacı olarak İzmir Barosu Üyesi Av. Serkan Cengiz katıldı.  Av. Serkan Cengiz, Avrupa İnsan Hakları...
Haber:Taha Ahmet Özel Daha İyi Yargı Derneği Youtube kanalında “Yapısal Reformlarda Avukatların Rolü ve Önemi: Yargı, Hesap Verirlik ve Temsilde Adalet” başlıklı bir çevrim içi yayın gerçekleştirildi. Yayına konuşmacı olarak...
Haber:Taha Ahmet Özel Profesyonel Tesis ve Yöneticileri Derneği'nin Youtube kanalında “Doğal Afet ve Salgın Dönemlerinde Apartman ve Sitelere Kat Mülkiyeti Hukuku Açısından Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları” konulu yayın düzenlendi....
Haber: Taha Ahmet Özel Mersin Barosu’nun Youtube kanalında “Avukatlık Kanunu ve Disiplin Hukuku” başlıklı bir çevrim içi yayın gerçekleştirildi. Yayına konuşmacı olarak Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mustafa...
Adana Barosu tarafından “CMK’da Seri Muhakeme Usulü ve Avukatın Rolü” başlıklı bir çevrim içi yayın gerçekleştirildi. Yayına konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof....
İstanbul Barosu tarafından “Lojistikte Teknolojik Gelişmeler ve Hukuk” başlıklı bir çevrim içi yayın düzenlendi. Yayına katılan İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ayça Aktolga Öztürk kripto para / Blockchain konusunun...