Haber: Taha Ahmet Özel İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu’nun düzenlediği çevrim içi yayında “İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet, Cinsel Taciz, Cinsel Saldırı ve Adli Raporlama Süreçleri” konuları ele...
Avukat Hakları Grubu’nun çevrim içi yayınında mesleğe yeni başlayan genç avukatlar konuştu. Av. Gülay Koçak ve Av. Beşir Ekinci mesleğe adım attıklarında yaşadıkları sorunlar ve karşılaştıkları zorluklar hakkında deneyimlerini aktardılar.
Haber:Taha Ahmet Özel Avukat Hakları Grubu İzmir tarafından düzenlenen çevrim içi yayında “İşçi Vekilliği” konuşuldu. Yayına katılan Avukat Ahmet Serkan Göktürk, işçi vekilliği yapan avukatların dikkat etmesi gereken konular...
Kahramanmaraş Barosu’nun çevrim içi yayınında konuşan İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Şeref Kısacık kat mülkiyeti alanı hakkında önemli bilgiler aktardı. Av. Şeref Kısacık, pandemi sürecinde bazı meslek...
Adana Barosu tarafından “CMK’da Seri Muhakeme Usulü ve Avukatın Rolü” başlıklı bir çevrim içi yayın gerçekleştirildi. Yayına konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof....
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, darbeler.com için Toplumun Ortak Sorumluluğu Olarak Darbelerle Hesaplaşma ve Vesayetle Mücadele başlıklı bir makale kaleme...
Dr. Şakir Demirtaş
Karataylı Hukukçular Derneği’nin Youtube kanalında düzenlenen “Hukuk Günleri” Konferans serisinin konuğu Dr. Şakir Demirtaş oldu. “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri” başlıklı yayına katılan Demirtaş, 21 Ocak 2017’de gerçekleşen Anayasa değişikliği hakkında bilgiler verdi. 
Avukat Hakları Grubu İzmir’in çevrim içi yayınında “Yeni Vergi Affı Yasasının Getirdikleri” konuşuldu. Yayına katılan Yeminli Mali Müşavir Mustafa Öztorun önemli bilgiler aktardı. Vergi aflarının son yıllarda sıkça yapıldığını ve...
Haber: Taha Ahmet Özel Mersin Barosu’nun Youtube kanalında “Avukatlık Kanunu ve Disiplin Hukuku” başlıklı bir çevrim içi yayın gerçekleştirildi. Yayına konuşmacı olarak Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mustafa...
Prof. Dr. Adem Sözüer’in YouTube kanalında düzenlediği Ceza Hukuku Panelleri kapsamında “Bekçiler Kanunu Bağlamında Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi” ele alındı. Programda Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Ali Kemal...