CMK Görevlendirme ve Uygulamalarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporu Yayımlandı

Türkiye Barolar Birliği CMK Komisyonu tarafından baroların CMK merkezlerinin temsilcilerinin katılımıyla 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen CMK Görevlendirme ve Uygulamalarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayına ait rapor yayımlandı.

CMK avukatlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin kapsamlı şekilde ele alındığı çalıştayın sonrasında hazırlanan rapor; CMK ücretlerinden eğitimlere, yönetmelikte yer alan düzenlemelerden fiilî uygulamadaki sorunlara kadar farklı alanlara yayılan sorunları içermekte. Uygulamanın içerisinde yer alan CMK avukatlarının katılımıyla hazırlanan rapor, çözüm önerilerini de içermesi açısından karar alıcılar için önemli bir kılavuz niteliği taşımakta.

CMK Görevlendirme ve Uygulamalarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporunu aşağıdan ya da resmî kaynağından inceleyebilirsiniz.