Rusya'da avukatlık sistemi nasıl? Rusya Federasyonu avukatlık statüsünü bir yükseköğrenim devlet akredite eğitim kurumundan ya da yasal meslek eğitimi ile elde edilen bir hukuk...
İtalya'da avukatlık sistemi nasıl? İtalya’da avukat olabilmek için iki yol mevcuttur. Bunlardan birincisi, bir avukat yanında iki yıl süre ile staj yapılmasıdır. Bu sırada...
İspanya'da avukatlık sistemi nasıl? İspanya’ da avukat olabilmek için şu koşulları sağlamak gerekmektedir;İspanyol vatandaşı veya diğer bir AB üyesi ülke vatandaşı olmak,Avukatlık yapmaya engel...
Danimarka'da avukatlık sistemi nasıl? nullDanimarka’da avukatlık yapabilecek kişilerin öncelikle hukuk fakültesini bitirmiş olmaları ve AB vatandaşı olması gerekmektedir.Danimarka’da Avukatlar, hukuk firması olarak tek tüzel kişilik altında,...
Belçika'da avukatlık sistemi nasıl? Belçika’da avukatlık yapabilmek için 5 yıllık bir hukuk fakültesini bitirmek ve sonrasında 3 yıllık staj süresini tamamlamak gerekmektedir. Bu süre...
Avusturya'da avukatlık sistemi nasıl? Avusturya’da avukat olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesinden mezun olmak ve bunun ardından 5 yıllık bir mesleki eğitimden geçmek gerekmektedir....
Almanya'da avukatlık sistemi nasıl? Alman hukuku avukat olabilmeyi, yargıç olabilme hakkına bağlamıştır. Ancak yargıç olabilen bir kişi avukat olabilir. Yasanın ilk maddelerinde bağımsız bir...
Fransa'da avukatlık sistemi nasıl? Fransa’da avukatlık yapabilmek için her şeyden önce bir hukuk fakültesi diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Aynı zamanda diploma sahibi olmak tek...
İngiltere'de Avukatlık Sistemi Nasıl? İngiliz kanunlarına göre, davalının veya davacının avukat tutma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. İngiltere'de iki tür avukat bulunmaktadır. "Solicitor" ve...
Amerika Birleşik Devletleri'nde Avukatlık Sistemi Nasıl? ABD’de avukat olabilmek için eğitim süreci lise hayatından sonra genellikle yedi yıllık bir eğitim süreci gerektirmektedir. Bu yedi...