İlim Kültür Eğitim (İLKE) Vakfı tarafından yayımlanan 2019 Hukuk İzleme Raporu’nda adli yargıda ceza hukukuyla irtibatlı mercilerin kararları üzerinden Türkiye’de ceza hukukunun küçük ölçekte bilançosu “Ceza Hukuku” başlığı altında toplandı.  2019 yılında Yargıtay ceza dairelerine gelen...
Türkiye'de avukatlık sistemi nasıl? Avukatlığın Mahiyeti, 1136 sayılı 19.03.1968 tarihli Avukatlık Kanunu 1. Madde de “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” şeklinde açıklanmıştır. Türkiye’de avukat...
Rusya'da avukatlık sistemi nasıl? Rusya Federasyonu avukatlık statüsünü bir yükseköğrenim devlet akredite eğitim kurumundan ya da yasal meslek eğitimi ile elde edilen bir hukuk diploması bulanan bir kişi edinme hakkına sahiptir. Bu kişinin aynı zamanda veya...
İtalya'da avukatlık sistemi nasıl? İtalya’da avukat olabilmek için iki yol mevcuttur. Bunlardan birincisi, bir avukat yanında iki yıl süre ile staj yapılmasıdır. Bu sırada stajyere bir ücret ödenmesi söz konusu değildir. Bu iki yılın usulüne uygun...
İspanya'da avukatlık sistemi nasıl? İspanya’ da avukat olabilmek için şu koşulları sağlamak gerekmektedir;İspanyol vatandaşı veya diğer bir AB üyesi ülke vatandaşı olmak,Avukatlık yapmaya engel bir hali olmamak,İspanya Üniversitelerinden veya denkliği onaylanmış bir yabancı üniversiteden hukuk diplomasına...
Danimarka'da avukatlık sistemi nasıl? nullDanimarka’da avukatlık yapabilecek kişilerin öncelikle hukuk fakültesini bitirmiş olmaları ve AB vatandaşı olması gerekmektedir.Danimarka’da Avukatlar, hukuk firması olarak tek tüzel kişilik altında, kendi hesaplarına ya da aynı ofisi paylaşmak suretiyle çalışmalarında aynı mesleki etik kurallarına...
Belçika'da avukatlık sistemi nasıl? Belçika’da avukatlık yapabilmek için 5 yıllık bir hukuk fakültesini bitirmek ve sonrasında 3 yıllık staj süresini tamamlamak gerekmektedir. Bu süre askıya alınmamış ve kesilmemiş olmalıdır.Aday listesinde bulunan bir aday beş yıllık süreden...
Avusturya'da avukatlık sistemi nasıl? Avusturya’da avukat olabilmek için öncelikle bir hukuk fakültesinden mezun olmak ve bunun ardından 5 yıllık bir mesleki eğitimden geçmek gerekmektedir. Bu 5 yıllık sürenin en az 9 ayının adliyelerde ve 3 yılının...
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Almanya'da avukatlık sistemi nasıl? Alman hukuku avukat olabilmeyi, yargıç olabilme hakkına bağlamıştır. Ancak yargıç olabilen bir kişi avukat olabilir. Yasanın ilk maddelerinde bağımsız bir meslek erbabı ve...
Fransa'da avukatlık sistemi nasıl? Fransa’da avukatlık yapabilmek için her şeyden önce bir hukuk fakültesi diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Aynı zamanda diploma sahibi olmak tek başına yeterli değildir, hukuk fakülteleri bünyesinde açılan mesleki formasyon kurslarına devem edip...