Rusya’da avukatlık sistemi*

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi Civil Law veya Roman Law da denilen Kıta Avrupası hukuk sisteminin temel ilkeleri ve sistematiği etrafında müteşekkil olmuştur. Türkiye’de avukatlık mesleği ve düzenlemeleri yasal düzenleme halinde bir “avukatlık kanunu” etrafından şekillenmiş ve meslek örgütü olarak barolar ve Türkiye Barolar Birliği öngörülmüştür.

Sistematik olarak Kıta Avrupası hukuk sisteminden çok büyük ölçüde değişik özellikler taşıyan Anglosakson hukuk sisteminin egemen olduğu ülkeler arasında ise avukatlık sistemi çeşitli değişiklikler göstermektedir. Çalışmamızda her iki hukuk sisteminde yer alan ülkelerden örnekler verilerek bir karşılaştırma yapılması sağlanacaktır.

Rusya’da avukatlık sistemi nasıl?

  • Rusya Federasyonu avukatlık statüsünü bir yükseköğrenim devlet akredite eğitim kurumundan ya da yasal meslek eğitimi ile elde edilen bir hukuk diploması bulanan bir kişi edinme hakkına sahiptir. Bu kişinin aynı zamanda veya en az iki yıl süreyle avukatlık tecrübesi olması gerekir. Bu Federal Yasa ile belirlenen yasal pratik eğitimden, stajdan geçmesi zorunludur. Yüksek lisans veya doktora yapılması halinde, iş deneyimi veya staj gerekmemektedir.
  • Rusya mahkemelerinde yabancı ülke mensubu kişilerde avukat olarak görev yapabilmektedirler. Bunun için baroya üyelik gerekmektedir.

*Bu bölüm, Türkiye Hukuk Platformu tarafından hazırlanan “Karşılaştırmalı Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Mesleğinin Düzenlenme Usulleri” raporundan alınmıştır. Raporun tamamına buradan ulaşılabilir.