Vergi Hukuku Alanında Avukatlık

Avukat Hakları Grubu’nun Youtube kanalında Av. Taşer Kara ve Av. Bengü Kendir’in hazırlayıp sunduğu “Avukatlıkta Niş Alanlar” serisinin bu haftaki konuğu Avukat Oğuzhan Aslan oldu. Aslan, yayında vergi hukuku alanıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Vergi Hukuku Masada Bitiyor

Av. Oğuzhan Aslan, vergi hukukunun korkulacak bir alan olmadığını aksine diğer hukuk alanlarına göre bazı ayrıcalıkları olduğunu belirtti. Aslan “Vergi hukuku, alıştığımız hukuk kavramlarının uzağında olmamakla beraber kendine has kavram ve kuralları olan kendine has jargonu olan bir hukuk dalı. Haliyle meslektaşlarımızın imtina ettiği bir alan. Ama kötü bir alan değil. Meslektaşlarımız bir yıl dişlerini sıkıp bu alanda bir yıl teorik olarak bilgi öğrenme eğiliminde olsalar çok sevecekler ve vazgeçmeyecekler. Kuralları, kavramları alıştığımız ceza yargılamalarından farklı olabilir ama vergi hukukunun en güzel tarafı işin masa başında bitiyor olması. Avukatlar olarak yıllardır çözülemeyen bir problemimiz var. Bir iş davasında duruşmaya gideriz. Adliye koridorlarında iki, üç dakikalık bir iş için saatlerimizi harcarız. Vergi davalarında yazılı yargılama kuralı vardır. Siz talep etmediğiniz sürece duruşma olmaz.” dedi.

Vergi Hukuku, İzaha Muhtaç Bir Hukuk Alanı

“Vergi,aslında bizim hayatımızın tam ortasında olan bir şey.” diyen Aslan, vergilerin daha açık bir üslupla anlatılması gerektiğini belirterek “Anayasaların ortaya çıkış sürecine referans olan şey bizzat vergilerdir. Magna Carta’nın çıkış sebebi vergi politikasıyla alakalıydı. O yüzden de günlük rutinimizde hemen hemen attığımız her adımda karşımıza çıkan, cebimizden maddi anlamda eksilmeye neden olan bu alanı birazda konuşma dilinde konuşmak gerek. Vergi hukuku, mükellefin anlayabileceği şekilde izah edilmeye muhtaç bir hukuk alanı. Kamusal harcamaların bize hizmet olarak dönecek hususların finansmanını sağlamak adına devlet tarafından cebir altında toplanan parasal edimdir.” şeklinde konuştu.

Mali Hukuk Daha Geniş Bir Alandır

Vergi hukukunun mali hukuk olarak tanımlanmasının yanlış olduğunun altını çizen Aslan, vergi hukukunun mali hukukun alt dalı olduğunu ifade etti. Mali hukukun daha kapsamlı olduğunu vurgulayan Aslan “Vergi hukuku, devletin vergi anlamında tahsilat hukukuna bağlı olan bir hukuk alanıdır. Vergi Usul Kanunu’ndaki esaslara göre hareket edilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Vergi Hukukunda Sürprizlere Yer Yok

Av. Aslan, genel anlamda vergi hukukunun tanımını yaparak “Vergi hukuku; mükelleflerinizin daha az vergi ödemesini sağlayacak, çözüm önerileri üretebileceğiniz, müvekkilinizin vergisel yükümlülüklerinin neler olduğunu ona hatırlatabileceğiniz, bu yönde danışmanlık veya vekâlet ücreti tahsil edeceğiniz, altyapısını kendiniz oluşturduğunuz bir sistem içerisinde ihtilaf olsa bile yargıya gitmeden önce zemin oluşturma ve çalışma alanı yaratabildiğiniz bir hukuk alanıdır. Bu anlamda sürprizlerle karşılaşma alanınız pek yoktur.” dedi.

İdari Yargılama Usulü’nü Bilmek Çok Önemli

Aslan’a “Vergi hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?” şeklinde bir soru da yöneltildi. Aslan, meslektaşlarının idari yargılama usulünü iyi bilmelerini, usullere hâkim olmayan avukatların yargılama aşamasında kendilerini küçük duruma düşürdüklerini belirtti. Aslan “İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde bir hüküm var. Bu hükme göre bir vergi incelemesi yapıldı ve kaçırdığınız vergi miktarı hesaplandı. Size vergi ceza ihbarnamesi gönderildi. 30 günlük süre zarfında bir dava açabilirsiniz. Bu süre içerisinde dava açtığınızda yürütmeyi durdurma talebinde bulunmanıza gerek yoktur. Açtığınız dava ile yürütme kanunen durur. Bu durum idari işlemlerden farklılık arz ediyor. Yürütme talebinde bulunduğumuzda mahkeme ‘Zaten yürütme durmuştu. Neden bir kez daha yürütmeyi durdurma talebinde bulunuyorsunuz?’ şeklinde bir yanıt gelebiliyor. Meslektaşlarımızın İdari Yargılama Usulü’ne dikkat etmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Aslan konuşmasının devamında yeminli mali müşavirlerin ve mali müşavirlerin de vergi ihtilafına hâkim olduklarını ifade etti. Konuyla ilgili bir araştırmaya atıfta bulunan Aslan “Türkiye Barolar Birliği’nin Avukat Hakları Komisyonu’nun alt komisyonu olarak vergi hukuku komisyonu vardır. Bu komisyonun birkaç sene önce yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’deki her 10 vergi ihtilafının sadece bir tanesi avukata geliyor. Geri kalan 9 tanesi yeminli mali müşavirlere ve mali müşavirlere gidiyor. Onlar da bir dava dilekçesi hazırlayarak mükellefin kendisine asaleten götürüp dava açtırıyorlar.” diyerek bu alanda yetkinlik kazanmanın önemine vurgu yaptı.