Adli Tıp Kurumu’nun ihtisas daire sayısı artırılacak

Ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında bilirkişi yönünden sayısal olarak ilk sıradadır. Buna rağmen yargılamada bilirkişilere gereksiz yere başvurulması ve sistemin kalitesine yönelik ciddi eleştiriler bulunmaktadır.

Bilirkişilik sorununa kapsayıcı ve etkin çözüm üretmek amacıyla yürütülen ‘Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesi’ çıktıları da dikkate alınarak kurumsal bir yapı oluşturulması için Kanun Taslağı hazırlanmıştır. Bu sayede bilirkişi raporlarının kalitesi artarken yargılama sürelerinde iyileştirme sağlanacak ve dava masrafları da azalmış olacaktır. Resmi bilirkişilik hizmetlerini yerine getiren Adli Tıp Kurumu yargının hızlı, etkin ve verimli çalışmasını doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda değişiklik yapmak üzere Bakanlık merkezinde bir Komisyon kurulmuş ve Komisyonca bir taslak hazırlanmıştır. Taslak metinde Kurumun iş yükünü daha iyi yönetmesi için ihtisas daire sayısının artırılması ve üst kurulların oluşturulması öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde Kurumun kapasitesini güçlendirecek değişikliklerin kanunlaşma süreci takip edilecektir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015