Adli yardım bütçesi son 4 yılda % 85 arttı

Plan dönemi içinde adalete erişim alanında da önemli adımlar atılmıştır. Hukuk yargılamalarında adli yardım hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için başvuru yolları Hukuk Mukamemeleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak kolaylaştırılmış, bilgiye erişim kapsamında www.hukukiyardim.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli hukuki bilgilere tarafların ulaşımı sağlanmış ve UYAP vatandaş ve avukat portalı daha işlevsel hale getirilmiştir. Bunların yanı sıra adli yardım bütçesi son 4 yıl içerisinde % 85 artış göstererek 263 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Adalete erişim alanında önemli bir boşluğu dolduran diğer bir faaliyet ise koruyucu hukuk uygulamaları olmuştur. ‘Koruyucu Hukuk’ Projesi ile temel hukuk bilgilerinin küçük yaşlardan itibaren okullarda öğretilmesi ile toplumsal bir hukuk kültürünün oluşturulması hedeflenmiştir. Hedefe yönelik olarak “Hukuk ve Adalet Dersi”nin 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren uygulanmasına başlanmış ve bu kapsamda kitap hazırlanıp, dersi tanıtan yazılı ve görsel materyaller oluşturularak tüm adliye ve ortaokullara dağıtılmıştır.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015