Türkiye Hukuk, 290 kişinin katılımıyla Türkiye'de Avukatlık Mesleği Araştırması gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında alınan görüşlerden biri avukatlara yeşil pasaport verilip verilmemesi gerektiğiyle ilgiliydi. Katılımcıların büyük çoğunluğu avukatlara yeşil pasaport verilmesi gerektiğini savunurken gerekliliğini farklı cümlelerle dile...
28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 27 yıl geçti. Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonuyla Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığında kurulan Refah-Yol hükûmeti yaşanan sürece 355 gün dayanabildi. Askerî kademe tarafından bir yaptırım listesi sunduğu 28 Şubat...
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas No: 2013/3-56 Karar No: 2013/1525 Tarih: 06.11.2013  https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Davacı dava dilekçesinde, çalıştığı iş yerinden haksız olarak çıkarılması sebebiyle işe iade ve kıdem-ihbar tazminatı davaları açması...
Bankalar kredi alan müşterilerine, kredi dosya masrafı adı altında birtakım ek ücretler uygulayabilmektedir ancak hukuki yollarla kredi dosya masrafı iadesi talep edilebilir. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu (BDDK) bu konuda bir karar çıkardığı takdirde bu işlemlerin...
Hedef 3.2: Hukuk alanındaki mesleklere giriş sisteminde yeni bir model getirilecektir.Hukuk fakültesi mezunlarının hâkim-savcı yardımcısı, noter yardımcısı olabilmeleri ve avukatlık stajına başlayabilmeleri için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” getirilecektir.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olanların hâkim ve...
Prof. Dr. Sami Selçuk* Bilindiği üzere anayasalar, örgütlenmiş siyasal birim olan devletin gücünü sınırlayan, bireyin hak ve özgürlük alanlarıyla bunların çiğnenmelerine karşı denetim yollarını belirleyen, iktidarın tek elde toplanmasını önleyerek çoğulculuğu benimseyen, çok iktidar ilişkisinde dengeleri...
Hükümlü ve tutuklulara serbest kıyafet uygulayan ülkeler arasında Hollanda, Fransa, Belçika, Norveç, İtalya ve İspanya yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Kanada, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık’taysa hükümlü ve tutuklulara yönelik tek tip kıyafet uygulaması...
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanarak 2 Mart ve 8 Nisan 2015 tarihlerinde Bakanlar Kurulu’na sunulan Yargı Reformu Stratejisi 17 Nisan 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kamuoyuna açıklandı. Yargı Reformu Stratejisi'nde amaçlar 10...
Avukatlar için insan ilişkileri ve geniş bir çevre çok önemli. Bunu kazanabilmenin yolu da sağlıklı iletişimden ve ilişkileri canlı tutmaktan geçiyor. Özellikle mesleğe yeni atılan avukatların çevrelerini genişleterek isimlerini hızlı bir şekilde duyurmaları gerekiyor. Alanında...
Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz 2015 tarihinde yayımladığı 2015 - 2019 Yılı Stratejik Planında Türkiye'deki adalet hizmetlerinde 2010 yılından bu yana insan kaynakları ve eğitim kapsamında durum analizi ve değerlendirmeye de yer veriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Beş...